Hospice Sangen må bestå - I verdighetens navn..

Adobe_Express_20240314_1834110_1.png

 

Hamar Sanitetsforening ser med bekymring på at Lovisenberg Diakonale Sykehus har planer om å legge ned dagtilbudet i Hamar, Hospice Sangen.

Hospice Sangen er et tilbud til mennesker over 18 år, fra Hedmark og Oppland. Et dagtilbud til hjemmeboende mennesker som har en sykdom som er vanskelig, eller ikke lar seg helbrede. Målet er å hjelpe pasienten til å leve et så godt liv som mulig. I tillegg ønsker Hospice Sangen å kunne støtte de pårørende.

Hospice Sangen retter fokus for behandlingen mot lindring, og ikke mot selve sykdomsforløpet. Med slik palliativ behandling ønsker de ansatte å gi aktiv og helhetlig pleie og omsorg.

Hospice Sangen har følgende visjon for arbeidet: "å lette hverdagen og legge liv til dagene".

Vi oppfordrer alle til å signere oppropet - Hospice Sangen må bestå!

opprop_Signert.jpg

 

 

 

 


Lillian Dahlseng - leder i Hamar Sanitetsforening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Lillian Dahlseng - leder i Hamar Sanitetsforening fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke telefonnummeret ditt offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...