Mest populære underskriftskampanjer i 2015 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Klosterenga Park

Støttespillere for Klosterenga Park har kjempet en langvarig kamp for en ny anledning til å få et forpliktende vedtak fra Oslo Kommune etter at rådhuset i 1995 skrinla prosjektet som «for dyrt». Nå er saken igjen aktuell for bystyret, da støttespillernes reguleringsplan fra 2013 vil komme til behandling. I følge byrådet vil byutvikingskomiteen behandle saken 28. oktober, før bystyret har den til endelig avgjørelse 11. november. Klosterengas venner promoterer i sakens anledning en underskriftska

Laget: 2015-10-01 Statistikk

Møtested for motorsyklister ved Karl Johan, for Ikke Oslo folk!

I flere år har MC-folket parkert langs Karl Johansgate, til glede for Oslos borgere og besøkende. Da gaten ble stengt begynte man å parkere i den nå avsperrede gaten (Roald Amundsensgate) som nå er parkområdet. Motorsyklistene er ikke til sjenanse for noen. Det prates og drikkes kaffe med likesinnede og forbipasserende. Turistene tar bilder og gir uttrykk for at det er flott med motorsykler i byen. Eldre mennesker tar kontakt for å fortelle om sine dager på MC. Enkelte lar forbipasserende barn s

Laget: 2015-07-29 Statistikk

Vern Bergerskogen

Bergerskogen er et svært viktig natur- og friluftsområde på nordre Nesodden som er sterkt truet av utbygging.  Skogen er registrert som viktig for det biologiske mangfoldet, og i de senere årene er store deler kartlagt som viktige naturtyper, og flere rødlistearter er registrert. Undersøkelser viser også at svært viktige naturtyper fortsatt ikke er registrert og kartlagt. Utbyggingsplanene har skapt bekymring, både blant folk og miljøvernmyndigheter. Bergerskogen er unik, med eikeskog, lindesko

Laget: 2015-03-26 Statistikk

NEI til redusert tilskudd til Rygge barnehagene.

Redusert tilskudd til Rygge barnehagene gir uverdige forhold for barna og de ansatte. Sikkerheten til barna og de ansatte er i fare ! 

Laget: 2015-11-17 Statistikk

Nei til kutt i budsjettet til musikkundervisnings tilbudet for barn og unge i Stavanger

Musikk er viktig for barn og unges oppdragelse og kreativitet. Korps og kulturskolen er et veldig bra tilbud for barn og unge som vil lære og jobbe med musikk. Det er veldig dumt hvis enda færre får dette tilbudet. La oss komme tilbake til kulturhovedstad 2008!

Laget: 2015-11-12 Statistikk

OFFENTLIG REGISTER OVER DØMTE OVERGRIPERE PÅ BARN UNDER 14!

Alle kjenner noen eller har noen i nærmiljøet som har blitt utsatt for seksuelleovergrep som barn. For at vi skal kunne beskytte våre barn enda bedre så krever vi å få ett offentlig register over de som er dømt for seksuelleovergrep på barn under 14 år. Vi kan ikke ha det sånn at de dømte voksne overgriperene skal være mer beskyttet enn våre uskyldige og verdifulle barn.  Forskningen tilsier i dag at terapi faktisk ikke fungerer for overgripere og gjentagelsesfaren er stor.  Barna våre er det me

Laget: 2015-03-05 Statistikk

Askøy kommune må gi dyrevernsorganisasjonen Mau mau økonomisk støtte!

MAU MAU trenger din hjelp i  håp om å få støtte fra Askøy kommune til vårt arbeid med hjemløse katter. Pr i dag har vi ingen støtte og dyrlegeregningene er skyhøye. Skal vi fortsette på nyåret er vi helt avhengig av midler til å drifte videre. Mangen hjemløse katter på Askøy venter på vår hjelp, men uten midler er det svært vanskelig å hjelpe. HJELP OSS Å HJELPE MED DIN SIGNERING I DAG!!    

Laget: 2015-10-28 Statistikk

Nei til nedlegging av røntgentilbudet i Askim!

Sykehusledelsen i Østfold vil legge ned røntgentilbudet i Indre Østfold. Denne beslutningen gjelder kommunene Marker, Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg, Skiptvet, Hobøl og Askim med en befolkning på rundt 50 000 innbyggere. Nedbyggingen av helsetilbudet i Indre Østfold har pågått en stund og foreløpig kan pasienter som trenger f eks dialyse, reise til Askim. Med nedlegging av røntgentilbudet, vil helt sikkert dialysetilbudet også komme etter.  Nedleggingen av røntgentilbudet er ikke sendt ut på høri

Laget: 2015-01-23 Statistikk

Bevar post i butikk i Nannestad.

Bevar posten i Nannestad.25 juni er det slutt på Post i butikk på Kiwi i Nannestad. Ingen andre butikker ønsker å utføre denne tjenesten. Resultat: De som bor i midtbygda må reise til Rimi i Holter for å få utført sine tjenester. Dette er ikke en holdbar løsning. Det vil innebære at eldre og funksjonshemmede vil få store problemer med å få utført sine posttjenester. Det vil føre til økt biltrafikk og vil være skadelig for miljøet. Det er dyrt for folk å reise så langt. De som ikke har bil, vil b

Laget: 2015-05-07 Statistikk

Nattbåt til Riska bydel

Det er over 6000 innbyggere på Hommersåk. Vi ønsker oss nattbåt! Idag er tilbudet for dårlig, og vi ønsker å vise Kolumbus at vi vil ha er bedre tilbud til bygda.   Signer oppropet dersom du ønsker nattbåt tilbake til bygda!

Laget: 2015-07-20 Statistikk

Bevar Åvangen skole

I rådmannens utkast til handlingsplan for Moss 2016 - 2019, ligger det inne et forslag om nedleggelse av Åvangen skole som et av alternativene. I 2014 mottok Åvangen skole Moss kommunes pris for inkluderende arbeidsliv, og det er ikke uten grunn. Vi er alle stolte av den flotte skolen vår! Vi har et unikt samhold, hvor både lærere, elever og foreldre trives. Skolen ligger fantastisk til rett ved Mossemarka, og er et naturlig samlingspunkt for små og store. Skolen huser blant annet Nordre Teater

Laget: 2015-10-23 Statistikk

Ny behandling av vegnavn i Isfjorden

Navnkomiteen er i utakt med folket. Flere veger i Isfjorden i Rauma Kommune skal få navn. Dette er veger som i "all tid" har blitt kalt Øvre Kavli, Moa, Grøtta, Dale osv. Dette er ikke tatt hensyn til. Vi ønsker at saken startes på nytt med en ny navnekomite - der bygdefolket blir hørt. Flere av forslagene fra navnekomiteen er geografisk feil plassert og ikke minst uten kulturhistorisk forankring. Etter høring blant innbyggerne har navnekomiteen vist liten vilje eller interesse i å endre sine op

Laget: 2015-08-21 Statistikk

Nei til riving av gamle Agder Teater (Kongens gate 2, Kr.sand)

Gamle Agder Teater (Kongens gate 2) i Kristiansand kommune er foreslått revet i reguleringsplanen for kvartal 49. Planen åpner for at teaterbygget kan bli erstattet av blant annet leiligheter og kontorer. Byggets fasade er utsmykket med et 340 kvm stort veggrelieff av den svært anerkjente kunstneren Henrik Finne, sannsynligvis en av de største offentlige utsmykninger i landet. Bygget er holdt i et gjennomført brutalistisk formspråk og er et unikt eksempel i Kvadraturen fra nyere tids arkitekturh

Laget: 2015-02-15 Statistikk

Et angrep på studenter fra utviklingsland

            (English Below) Et angrep på studenter fra utviklingsland Regjeringen foreslår å fase ut kvoteordningen. Hvert år kan 1100 studenter fra utviklingsland søke stipend for å studere i Norge gjennom dette programmet. Kvoteordningen er et velfungerende bistandsprogram med utdanning i fokus. Når Regjeringen foreslår å avvikle kvoteprogrammet til fordel for forsknings- og høyere utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. Dette er bekymringsverdig. Utvekslin

Laget: 2015-11-05 Statistikk

Vi som ikke ønsker akuttmottak for flyktninger/asylsøkere i Prinsens vei 8 på Lura

Det er planer om å lage et akuttmottak for 308 flyktninger/asylsøker i Prinsens vei 8 på Lura. For mer info, kontakt Sandnes Kommune eller Nour Safe AS v/ Ingve Iversen De som ikke ønsker å ha dette så tett oppi skoler, skolevei, barnehager, idrettsanleggene eller boligområdene, kan med og signere dette oppropet vise sin støtte for at det ikke skal bli gjennomført.

Laget: 2015-11-17 Statistikk

UAVHENGIG GRANSKNING AV NORGES MILITÆRE BIDRAG I LIBYA

Nå er det over fem år siden bombingen av Libya og situasjonen i landet er verre enn noen gang. Norges Fredsråd stiller krav til myndighetene og oppfordrer til en uavhengig, offentlig granskning av Norges krigsdeltakelse i Libya i 2011. Hva slags rolle spilte egentlig Norge og hva var det godt for?  Vi søker til­slut­nin­ger fra orga­ni­sa­sjo­ner og enkeltmennesker som er opptatt av Norges internasjonale rolle. I 2013 lanserte Norges Fredsråd denne underskriftskampanjen, men ingen granskning av

Laget: 2013-03-20 Statistikk

Vi ønsker vinmonopolet til Råholt velkommen!

Vi er mange som ønsker oss et vinmonopol på Råholt, Amfi Eidsvoll. Med den utbyggingen vi har i området, vil et vinmonopol gjøre tilbudet på Råholt komplett.Vi trenger alle underskrifter vi kan få - signer og del!

Laget: 2015-06-18 Statistikk

Yasmin skal bli i Norge!

Yasmin er et offer for menneskehandel. Hun levde i fangenskap som sexslave hos sin bakmann i 15 år. Endelig trygg i Norge ser det ut som hun på grunnlag av prinsipper skal sendes til Ungarn for å få sin asylsak behandlet der. Hun rammes av "Dublin-avtalen", som sier at alle må få sin sak behandet der de første gang søkte asyl. Men Yasmin ble bare regisrert i Ungarn tilfeldig, under et sykehusopphold, etter å ha blitt påkjørt av sin fangevokter. Det MÅ gå an å se mennesket i en sak, og ikke bare

Laget: 2015-04-16 Statistikk

Nei til konkurranseutsetting av jernbanen!

Regjeringen vil legge jernbanelinjer ut på anbud. Dette vil gjøre at NSB ikke lenget har monopol, men at det er profitten som skal drive jernbanen. Dette er totalt uakseptabelt! Vi er imot konkurranseutsetting av jernbanen! Er du med oss?

Laget: 2015-03-09 Statistikk

JA til kommunale frislippområder for hund i Bodø kommune

Bodø hundepark ønsker å være hundeeieres stemme i prosessen for å få kommunale frislippområder (hundeparker) i Bodø kommune. Bodø hundepark ble stiftet i 2012 og har erfaringer fra drift av hundeparken på Stormyra, og jobber iherdig opp mot Bodø kommune for å få nytt egnet område og drift. Signer oppropet vårt; Ja til kommunale frislippområder for hund i Bodø kommune og bidra med din stemme til vårt arbeid. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål, tanker, ideer eller ønsker bidra i pros

Laget: 2015-01-20 Statistikk