Yasmin skal bli i Norge!

Yasmin er et offer for menneskehandel. Hun levde i fangenskap som sexslave hos sin bakmann i 15 år. Endelig trygg i Norge ser det ut som hun på grunnlag av prinsipper skal sendes til Ungarn for å få sin asylsak behandlet der. Hun rammes av "Dublin-avtalen", som sier at alle må få sin sak behandet der de første gang søkte asyl. Men Yasmin ble bare regisrert i Ungarn tilfeldig, under et sykehusopphold, etter å ha blitt påkjørt av sin fangevokter. Det MÅ gå an å se mennesket i en sak, og ikke bare prinsippene! Den gangen i Ungarn var hun ennå i sin bakmanns fangenskap. Det var i Norge hun endelig klarte å rømme. Da skal vi beskytte henne.

Hennes sak ble henlagt da hun, naturligvis, ikke hadde nok opplysninger til at hennes bakmann ble tatt. Praksis da er at løftet om beskyttelse ikke lenger gjelder, da det kun er ved å vitne i rettsak mot bakmennene at kvinnene får bli i Norge. Heldigvis ble det vedtatt at Yasmin burde bli i Norge av helsemessige årsaker. MEN UNE har anket dommen, og de begrunner det med at det er prinsipielt. Det er uakseptabelt at vårt gode land bedriver en slik praksis, og denne underskriftskampanjen er for å vise Yasmin at hun har bred støtte bak seg. Hun er allerede svært dårlig etter sitt vonde liv i fangeskap, men etter at hun nå står i fare for å ble sendt bort og bli alene i Ungarn, som sier at de ikke kommer til å ha mulighet til å hjelpe henne, har hun blitt dårligere. Rettsaken er ikke før i juni, så vi må vise vår støtte til henne NÅ!

Les historien hennes her:

http://www.nrk.no/magasin/sexslaven-norge-vil-kaste-ut-1.12307908

 

Jeg godtar ikke at Yasmin sendes ut av Norge!

Signér under.