OFFENTLIG REGISTER OVER DØMTE OVERGRIPERE PÅ BARN UNDER 14!

Alle kjenner noen eller har noen i nærmiljøet som har blitt utsatt for seksuelleovergrep som barn.

For at vi skal kunne beskytte våre barn enda bedre så krever vi å få ett offentlig register over de som er dømt for seksuelleovergrep på barn under 14 år.

Vi kan ikke ha det sånn at de dømte voksne overgriperene skal være mer beskyttet enn våre uskyldige og verdifulle barn. 

Forskningen tilsier i dag at terapi faktisk ikke fungerer for overgripere og gjentagelsesfaren er stor. 

Barna våre er det mest verdifulle vi har. På tide å vise barna den respekten de fortjener med å kunne holde slike dømte på lang avstand. Men da må vi vite hvem de er!!!!!