Bevar post i butikk i Nannestad.

Bevar posten i Nannestad.

25 juni er det slutt på Post i butikk på Kiwi i Nannestad. Ingen andre butikker ønsker å utføre denne tjenesten. Resultat: De som bor i midtbygda må reise til Rimi i Holter for å få utført sine tjenester. Dette er ikke en ho
ldbar løsning. Det vil innebære at eldre og funksjonshemmede vil få store problemer med å få utført sine posttjenester. Det vil føre til økt biltrafikk og vil være skadelig for miljøet. Det er dyrt for folk å reise så langt. De som ikke har bil, vil bli avhengig av kollektivtransport, noe som ikke er enkelt da det gjerne er et dårlig tilbud og bussbytter kan være nødvendig.

Nannestad Bygdeliste vil overbringe resultatet av dette oppropet til Posten med krav om at det fortsatt skal være et posttilbud i nærmiljøet.

Oppfordrer alle i hele bygda til å være med og signere. Neste gang kan det være Maura eller Holter som står uten tilbud!

Med vennlig hilsen Petter Gulbrandsen, Nannestad Bygdeliste