Bevar Åvangen skole

I rådmannens utkast til handlingsplan for Moss 2016 - 2019, ligger det inne et forslag om nedleggelse av Åvangen skole som et av alternativene.

I 2014 mottok Åvangen skole Moss kommunes pris for inkluderende arbeidsliv, og det er ikke uten grunn. Vi er alle stolte av den flotte skolen vår! Vi har et unikt samhold, hvor både lærere, elever og foreldre trives. Skolen ligger fantastisk til rett ved Mossemarka, og er et naturlig samlingspunkt for små og store. Skolen huser blant annet Nordre Teaterverksted, Kambo Street Kingz og Mossekråkene skolekorps. Nordre bydel er et område i positiv utvikling, og det er utrolig viktig for oss å bevare og videreutvikle det gode miljøet, hvor skolen er et naturlig samlingspunkt.

Handlingsplanen skal vedtas allerede i begynnelsen av desember - og signaler tyder på at det er en reell fare for at skolen vår kan legges ned. Nå må vi mobilisere alle krefter og gjøre alt vi kan for å bevare den flotte skolen vår

Vi trenger all støtte vi kan få - sammen er vi sterke! Signér, lik og del! 

Hilsen FAU ved Åvangen skole