NEI til redusert tilskudd til Rygge barnehagene.

Redusert tilskudd til Rygge barnehagene gir uverdige forhold for barna og de ansatte.

Sikkerheten til barna og de ansatte er i fare !