NEI til redusert tilskudd til Rygge barnehagene.

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra NEI til redusert tilskudd til Rygge barnehagene.-oppropet.


Gjest

#1


Fordi forholdene i barnehagene står i fare for å bli uverdige og farlige for de viktigste menneskene vi har her i verden..

Gjest

#2


Jeg har selv barn i barnehage i rygge kommune og ønsker ikke at barnehagene skal få mindre tilskudd enn det de får i dag.

Gjest

#3


Etter de vi leser i avisene , må det være nok av penger her i landet. Så hvorfor skal ikke arven vår(barna) få en stor del av disse?

Gjest

#4


Politikerne i Rygge kommune leker russisk rulett med vår neste generasjon. På tide at de åpner øynene!

Gjest

#6


Vi trenger en kvalitetssikker og trygg barnehage, med mange nok og utdannete voksne, og penger nok til utstyr for å bygge opp under godt pedagogisk arbeid fra assistent til styrer.

Gjest

#7


Fordi mine nevøer går i barnehage i Rygge, og jeg ønsker at barnehagen skal være i tipp topp stand!

Gjest

#8


Jeg har barnebarn i Rygge

Gjest

#9


Jeg er motstander av reduserte tilskudd til barnehager, da jeg føler de gjør en viktig samfunnsnyttig ytelse med allerede begrensete ressurser.

Gjest

#10


Kutte i Barne hager og Skoler er ikke veien å gå. Husk at barna er våres søyler videre i livet. Der vi slutter skal de ta over.

Gjest

#11


Helt sykt å gi så lite tilskudd til barnehagene i rygge. Det går utover barna og sikkerheten!
Engasjert mor

#12 Øk heller tilskuddet!


Våre barn er vår fremtid. Hvorfor skal det skorte på de viktigste arenaene? En barnehage er ikke en oppbevaringsenhet, hvis politikerne tror det. En god barnehage legger viktige fundamenter innen læring, lek og sosialisering. Og til det trengs det ressurser, og det koster penger - selvfølgelig! Hvis man spytter inn ekstra penger i barnehagene så vil vi som et samfunn få igjen senere i form av at færre faller utenom! Det kan kun gi god avkastning! 


Gjest

#13


Jeg har selv barn i Rygge,og ønsker ikke at det skal være mindre tilskudd,barna våre er det viktigste i livet og derfor er det viktig at det er nok ansatte som kan ta seg av de.barna er vår framtid.

Gjest

#14


Det er viktig at man sørger for god økonomi i kommunale og private barnehager. Barna er en nasjons viktigste ressurs, de må komme først. Det går ikke an å redusere bemanning, eller ta inn flere barn, det blir oppbevaring, fører til større risiko for ulykker og det gir ikke barna en god start i livet.

Gjest

#15


Fordi jeg vil gi min støtte saken! Utrolig at vi må kjempe for noe som er så viktig for barna! Trodde kommunen skulle tjene/gi service til sine innbyggere og ikke bli våre motstandere!
Stå på, dere som har tatt initiativet til dette! Jeg håper på et sammarbeid med kommunen!!