Ny behandling av vegnavn i Isfjorden

Navnkomiteen er i utakt med folket. Flere veger i Isfjorden i Rauma Kommune skal få navn. Dette er veger som i "all tid" har blitt kalt Øvre Kavli, Moa, Grøtta, Dale osv. Dette er ikke tatt hensyn til. Vi ønsker at saken startes på nytt med en ny navnekomite - der bygdefolket blir hørt.

Flere av forslagene fra navnekomiteen er geografisk feil plassert og ikke minst uten kulturhistorisk forankring. Etter høring blant innbyggerne har navnekomiteen vist liten vilje eller interesse i å endre sine opprinngelige forslag. 

Vi som skriver under på denne lista ønsker at Planutvalget i Rauma Kommune i første omgang utsetter å bestemme vegnavn i Isfjorden. Vi ønsker deretter at saken startes på nytt med en ny navnekomite, der bygdefolket - vi som faktisk skal bo der de nye vegnavna kommer - blir hørt. 

PS. Tida er knapp. Onsdag morgen kl 08.00 samles Planutvalget. Hvis de banker gjennom navnekomiteens forslag da, så kan ikke saken ankes. Det haster derfor med å skrive under.