Vi som ikke ønsker akuttmottak for flyktninger/asylsøkere i Prinsens vei 8 på Lura

Det er planer om å lage et akuttmottak for 308 flyktninger/asylsøker i Prinsens vei 8 på Lura.

For mer info, kontakt Sandnes Kommune eller Nour Safe AS v/ Ingve Iversen

De som ikke ønsker å ha dette så tett oppi skoler, skolevei, barnehager, idrettsanleggene eller boligområdene, kan med og signere dette oppropet vise sin støtte for at det ikke skal bli gjennomført.