UAVHENGIG GRANSKNING AV NORGES MILITÆRE BIDRAG I LIBYA

Nå er det over fem år siden bombingen av Libya og situasjonen i landet er verre enn noen gang. Norges Fredsråd stiller krav til myndighetene og oppfordrer til en uavhengig, offentlig granskning av Norges krigsdeltakelse i Libya i 2011. Hva slags rolle spilte egentlig Norge og hva var det godt for? 

Vi søker til­slut­nin­ger fra orga­ni­sa­sjo­ner og enkeltmennesker som er opptatt av Norges internasjonale rolle.

I 2013 lanserte Norges Fredsråd denne underskriftskampanjen, men ingen granskning av Norges militære bidrag har skjedd siden den gang. Vi må huske på at den kaotiske situasjonen vi i dag ser i Libya er et resultat av NATOs bombinger i 2011, samt manglende oppfølging av situasjonen i etterkant. Vestlige ledere har fordømt de mange ekstremistgruppers handlinger i Libya, men med mer enn 1700 ulike militære grupperinger i landet, inkludert IS, kreves et oppgjør med egen medvirkning til situasjonen. Vi kan ikke spole tilbake og endre de valgene som ble tatt den gangen, men vi kan og bør tenke oss om bedre neste gang. Derfor krever vi en uavhengig, offentlig granskning av Norges engasjement i Libya i 2011!

Norges Fredsråd har siden 2011 ved flere anledninger krevd en granskning. Nå er det på tide at dette kravet blir innfridd!

Fem år etter intervensjonen er det pinlig at AP og regjeringspartiene blokkerer en granskning. Les våre tanker om APs flyktningeproblem! (kortversjon trykket i Klassekampen 30. april 2016)

Les gjerne denne kronikken publisert i Klassekampen i september 2015 hvor Norges Fredsråd legger frem grunnlaget for kravene til en uavhengig granskningskommisjon: Vi krever en Libya-granskning!

Se denne artikkelen publisert i Klassekampen i mars 2015 der Norges Fredsråd gir en helhetlig analyse av vårens nyhetsbilde og den manglende handlekraft som trengs for å løse situasjonen: Den som ler sist, ler slett ikke

I 2013 formulerte Norges Fredsråd et brev til utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet, med en klar oppfordring om at det oppnevnes en uavhengig kommisjon for granskning av Norges militære bidrag i Libya. Hele brevet kan leses her: Uav­hen­gig gransk­ning av Nor­ges mili­tære bidrag i Libya-Norges Freds­råd 20. mars 2013

Signér og spre gjerne informasjon om oppropet til andre interesserte i deres nettverk.

Der­som du eller din orga­ni­sa­sjon vil slutte seg til opp­ford­rin­gen, venn­ligst ta kon­takt omgå­ende med dag­lig leder i Nor­ges Freds­råd, Hedda B. Lange­myr på epost: hedda@norgesfredsrad.no


Tilsluttede organisasjoner:

Norges Fredslag
Changemaker
Nansen Fredssenter
IOGT
Mellomkirkelig råd