Nei til konkurranseutsetting av jernbanen!

Regjeringen vil legge jernbanelinjer ut på anbud. Dette vil gjøre at NSB ikke lenget har monopol, men at det er profitten som skal drive jernbanen. Dette er totalt uakseptabelt! Vi er imot konkurranseutsetting av jernbanen! Er du med oss?