Et angrep på studenter fra utviklingsland

 

 

 

 

 

 

(English Below)

Et angrep på studenter fra utviklingsland

Regjeringen foreslår å fase ut kvoteordningen. Hvert år kan 1100 studenter fra

utviklingsland søke stipend for å studere i Norge gjennom dette programmet.

Kvoteordningen er et velfungerende bistandsprogram med utdanning i fokus. Når

Regjeringen foreslår å avvikle kvoteprogrammet til fordel for forsknings-

og høyere utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Dette er bekymringsverdig.

Utveksling og økt samarbeid med Brics-landende er positivt, men det kan ikke skje på bekostning

av studenter fra utviklingsland. De aller fleste unge i disse landene har ikke råd til å komme til Norge og

studere. Det er et tap for internasjonalisering i Norge å miste disse studentene som

tar med seg andre perspektiv og mangfold inn i klasserommene.

Norge har en lang tradisjon, og et godt globalt omdømme, for å dele litt av sin enorme rikdom

og slippe andre til. De siste to årene har regjeringen forsøkt å innføre skolepenger for

internasjonale studenter som ikke er fra EU/EØS. Det er ikke en bedre løsning å ta fra

studenter fra utviklingsland muligheten til å studere og bidra til utvikling i sine hjemland.

Norge har råd til å drive internasjonal utdanningspolitikk som både ivaretar norske økonomiske interesser

bidrar til global utvikling.

Vi håper at flertallet i Stortinget ser dette.

Vi ønsker å bevare kvoteordningen.

 

An attack on students from developing countries

The Norwegian government has suggested to phase out the Quota Scheme. It is a program

where hundreds of students ever year have a lifetime opportunity to apply for a scholarship and

an education in Norway. The Quota Scheme is a well-functioning development aid program

through education. It is proposed to be replaced with scholarships, research, and higher

education cooperation with Brasil, India, Japan, China, Russia and South-Africa.

While exchange and increased cooperation with the Brics-countries is an advantage, it

cannot however cost students from developing countries their opportunity at an education.

Youth from developing countries cannot afford to come to Norway to study without the

Quota Scheme. This discontinuation would be a loss for internationalisation in Norway.

Norway has a long tradition and a global reputationfor sharing its fortunate wealth with

others. The last two years the govenrment have failed in implementing tuition fees for

international students. This year they are trying to take from a more targeted, vulnerable

group of students from developing countries.Norway should continue to support these students

and we ask the government to continue this important program.

We wish to continue the Quota Scheme program.