All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2016 All tid Opprop navnLaget
45 45 Underskriftskampanje til Nord Universitet
Studentene ved Grunnstudiet i sosial- og spesialpedagogikk via studiesenteret.no, avdeling Nesna. Vi ønsker å fremme ønske om Nord Universitet sterkt vil vurdere å gi Rådgiving 2 og Spesialpedagogikk 2 via studiesenteret.no for høsten 2017. Underskriftene er et vedlegg, og vises til engasjementet og det sterke ønsket fra studentene....
2016-03-08
43 2 870 Nei til delvis hijab/turban-forbud på passfoto
RF er en kampanje som står for religionsfrihet, og består av et samarbeid mellom frivillige individer og organisasjoner som ønsker å ivareta enhver av de demokratiske rettighetene (med særlig fokus på religionsfrihet og ytringsfrihet) for enhver norsk borger, uavhengig av religion, etnisitet og bakgrunn.  Den 01.09.2014 tiltrådte de nye reglene for passfoto, der blant annet det ble påkrevd at ør...
2015-02-01
42 154 Fiberkabel til Øysang - 4990 Søndeled
I forbindelse med bredbåndsutbygging i Risør kommune oppfordrer kommunen alle interesserte å bidra med innspill på hvilket området som bør prioriteres. Kommunen spør om oversikt over antall faktiske og potensielle interessenter. Oppfordre alle som vil ha fiberkabel til området eller tror de vil ha det i fremtiden å signere oppropet.   http://www.risor.kommune.no/aktuelt/informasjonsmote-om-fiberut...
2015-04-21
42 60 Vi som ønsker "Kræsj pink" tilbake i butikken
Denne underskriftskampen er for dem som ønsker at Kræsj Pink skal komme tilbake i butikkene!  Hadde det ikke vært deilig med en denne isen nå som sommeren nærmer seg? ...
2015-06-13
41 689 MOT godsterminal i Hordnesskogen og på Unneland (Lukket)
Sammen står vi sterkere!!!   SAMMEN kan vi få politikerene  på bedre og fornuftigere tanker! Hverken Hordnesskogen eller Unneland er gode alternativer! SAMMEN kan vi kreve at jernbaneverket legge frem bedre og mer fornuftige alternativer som ikke berører så mange mennesker, og som ikke ( i så stor grad som disse to altenativene) gjør ubotelig skade på verneverdig natur og kulturlandskap!! mot gods...
2015-12-12
41 19 487 Nei til KRLE!
Sekulær og livssynsnøytral religionsundervisning er den eneste fornuftige løsningen for norsk skole. Vi, de undertegnede, gir herved beskjed til den nye regjeringen at vi har skjønt hva Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen mente. Vi har skjønt det dere ikke forsto. Det er en klisjé at de som ikke kjenner til historie er dømt til å gjenta feilene i den. Er det allikevel for mye forlangt at re...
2013-10-01
41 375 Bevar Åvangen skole
I rådmannens utkast til handlingsplan for Moss 2016 - 2019, ligger det inne et forslag om nedleggelse av Åvangen skole som et av alternativene. I 2014 mottok Åvangen skole Moss kommunes pris for inkluderende arbeidsliv, og det er ikke uten grunn. Vi er alle stolte av den flotte skolen vår! Vi har et unikt samhold, hvor både lærere, elever og foreldre trives. Skolen ligger fantastisk til rett ved...
2015-10-23
38 2 208 Opprop mot planting av klimaskog!
En ny rapport fra Miljødirektoratet (M26-2013)  foreslår storstilt granplanting som et norsk tiltak for å begrense utslippene av CO2 til atmosfæren. Det planlegges å plante til 50 - 100 km2 årlig over 20 - 50 år. Tilplantingen skal i hovedsak foregå på Vestlandet og i Nord-Norge på åpne og gjengroende arealer som tidligere var en del av jordbrukets kulturlandskap. Det er høyst tvilsomt om dette vi...
2013-10-21
38 295 NEI TIL NEDLEGGELSE AV BUVOLLEN SKOLE OG BARNEHAGE!
NEI TIL NEDLEGGELSE AV BUVOLLEN SKOLE OG BARNEHAGE! Buvollen skole og barnehage trues av nedleggelse, og foreslås lagt ned med virkning fra 01.08.16 Dette handler om mye mer enn for eller imot nedleggelse av en skole og en barnehage. Dette reiser spørsmålet om nedleggelse av hele grender og forringelse av fellesskap og livskvalitet. Buvollen skole og barnehage skaper trygghet og omsorg til barna....
2015-11-08
37 4 967 Behald Akuttkirurgien i Volda!
Hjelp oss i kampen for å behalde akuttkirurgien ved Volda sjukehus! Helse- og omsorgsminister Bent Høie har lagt fram forslag til Nasjonal helse- og sjukehusplan der Volda sjukehus i begge av dei to skisserte modellane vil miste kirurgisk akuttberedskap. Det betyr i så fall at det ikkje vil verte sjukehus med akuttkirurgi mellom Ålesund og Førde....
2015-12-08
36 39 Me krev gatelys langs fylkesveg 301 frå Myri til Øygarden
Idag er det gatelys fram til innkjøyringa ved Myri/Haugagjerdet. Strekningen herifrå og vidare framover mot Hjelle langs fylkesveg 301 er heilt mørklagt når dagslyset forsvinn. Det bur masse ungar i alle byggefelta langs denne fylkesvegen (Flåten, Tråi, Haugagjerdet og Myri), samt at det også bur ungar på gardane på Timmersletti og Øygarden. Det er også svært mange turgåarar langs fylkesvegen.  Me...
2016-12-07
35 35 Rop om urett
Ang. Kjeller Etasjen på veksthusfløtten 20 Vi har bygd en ny boenhet i kjelleren vår som vi leier ut. Kommunen har påstått at disse boenhetene føles trange og dårlig belyste, men alle som har vært her siden vi pusset opp mener at det er god plass, god belysning og ingen problem med å bo her. Dette viser at kommunen åpenbart ikke har opplevd boenhetene selv   Kommunen argumenterer også at felles...
2016-04-20
35 40 Steng_Kurud_Skytebane
Kjære beboere Flåtestad/Greverudåsen/Myrvoll/Solbråtan/Kolbotn eller generelle motstandere av uforholdsmessig miljø-støy   Vi er en gruppe mennesker som jobber med å få slutt på skytestøy fra Kurud skytebaner ved gamle Mossevei. Dette er en sak som berører svært mange ettersom miljø-støyen har tatt seg opp kraftig de senere årene.   Vi er på Facebook gruppen «Nei til skytestøy–steng Kurudbanen!» s...
2016-10-25
34 34 Fornuftig prising av kostbare el-, transport- og familiesykler
Utbredelsen av praktiske sykler med og uten elmotor øker hurtig, men utvalget av fornuftige forsikringsprodukter følger ikke denne utviklingen. Etter påtrykk fra interessegrupper på Facebook ønskes kontakt med forsikringsselskaper som ser potensialet i denne kundegruppen, da dagens priser gjerne har en årspremie på 10-15% av nyverdi. Når syklene gjerne koster 25-000-60.000, blir forsikring av mang...
2016-07-05
34 34 Finansminister Siv Jensen - Gå av
Partdiktaturet overkjørte nok en gang folkeflertallet. De begikk nok et overgrep mot demokrati, dvs. folkestyre og folkemakt, ved å bruke partpisken, istedenfor å fristille storetingerepresentantene. Finansminister Siv Jensen hørte ikke på råd fra økonomene. I siste liten før stortingsbehandlinga gikk 16 samfunnsøkonomer ut med et opprop mot vedatksforslaget. Det hjalp ikke. Heller ikke de 2 folk...
2016-06-15
32 32 Nye kaffimaskiner på huset (Lukket)
Kaffimaskinene er stadig i ustand i både tredje og fjerde. Hvis ikke vi kan stole på kaffeforsyningen, hva kan man da stole på? Vi trenger en kafferevolusjon, i form av nye maskiner eller tilgjengeliggjøring av alternative andre bryggemetoder....
2016-09-28
30 620 JA til Tøyen Arena - en flerbrukshall og kulturarena midt i byen!
    I en bydel hvor det er identifisert et STORT BEHOV for møteplasser, et STORT BEHOV for barne- og ungdomstiltak og man har STORE HELSEUTFORDRINGER mener vi at å bygge en kommunal FLERBRUKSHALL tilgjengelig for ALLE på Tøyen i forbindelse med Områdeløftet og Tøyenparkprosjektene er noe av det VIKTIGSTE man kan gjøre for å skape VARIG endring på Tøyen spesielt og (Gamle) Oslo generelt.    Hallka...
2015-03-31
30 3 691 Bevar Kjeller flyplass
Vi ønsker å bevare Kjeller flyplass som en levende, kulturhistorisk flyplass. *Norges første flyplass. *En av verdens eldste, operative flyplasser. *Flyplassen har i dag et unikt småfly- og veteranflymiljø. *Kjeller er også et utdanningssenter for småfly- og trafikkflypiloter. Bli med og bevar Kjeller flyplass for framtiden! Politikere i Skedsmo har i årevis omtalt området som indrefilet for utb...
2014-02-18
30 523 Bevar lokalmiljøet på Karlsrud
En utenbys utbygger ønsker å bygge ut eiendommene Raschs vei 38 – 40 og Radarveien 4 til et åtteetasjers nærings- og boligkompleks midt blant småhusbebyggelsen. Bygget som ønskes satt opp, skisseres som et bygg på over 30 meter, og vil utgjøre flere tusen kvadratmeter. Dette vil gjøre bygget høyere enn noen andre bygg mellom Karlsrud og Lambertseter i dag, høyere enn både Lambertseter senter og de...
2015-12-04
30 40 Nei, til særregler for arbeidsledige politikere!
En politiker står ikke høyere enn resten av folket. Spesielt ikke når en ikke lenger har jobb som politiker. De er ment å være folkets røst! - som en del av folket. Med dette i tankene, så burde ikke arbeidsledige politikere ha særregler som tilbyr dem enorme etterbetalinger. De burde behandles som arbeidsledige innbyggere via NAV på lik linje med resten av befolkningen. Hvis politikere skulle vær...
2016-12-13
28 486 Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening i Norge
Nei til innstramming av retten til familieliv - Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening i Norge. Vi protesterer mot at regjeringen vil innføre 24-årsgrense for familieetablering og å heve inntektskravet. Vi protesterer på disse to forslagene om å innføre en aldersgrense på 24 år for familieetablering, og vi protesterer mot at regjeringen vil øke inntektskravet for å få våre egne f...
2014-09-09
28 47 Hjelp ofrene for elektromagnetisk tortur og gang stalking i Norge
Det sies at det ikke foregår tortur i Norge. Men det finnes uskyldige mennesker i Norge som må leve som flyktninger i eget land uten menneskerettigheter og uten rettsvern pga internasjonale avtaler om å  tie ihjel dette marerittet. Ofrene må leve med ulovlig overvåking, trakassering, forfølgelse, innbrudd, hærverk, karakterdrap, økonomisk ruinering, isolasjon fra familie og venner og også drapsfor...
2016-04-28
27 27 Reduksjon av fartsgrense ved Støa Camping
Inn og utkjøring ved Støa Camping ligger i en lang sving og fartsgrensen er på 80 kilometer.  I tillegg så er det 5 private inn/utkjøringer og det er skolebarn som må stå på veien og vente på skolebussen uten busslomme. Vil ha hastigheten ned til 50 kilometer i dette området....
2016-07-25
27 44 Trekk Statens pensjonsfondutland ut av Dakota Access Pipeline!
Våre framtidige pensjoner skal ikke finansieres på overgrep på den amrikanske urbefolkning!...
2016-11-03
25 25 stopp krigsherjingene i Syria
I Madaya, Syria en okkupert by sulter nå ca 40 tusen mennesker. Hjelpesendinger har ikke blitt levert siden sept d.a. FN har nå fått tillatelse til å levere hjelpesendinger. Tiden er overmoden for å si nei til disse imoeralistiske herjingene. Dersom du vil være med å kreve at regjeringen viser ett ansvar og stopper sanksjoner og krigsdeltagelse i andre land, signer her. ...
2016-01-09
25 28 JA til støyskjerm mot jernbanen, Jessheim-Nordby
Jernbaneverket gjør hvert 5 år en beregning på støy i områder som er belastet med togtrafikk.  Strekningen Jessheim-Nordby er en strekning som er sterkt belastet. Det går passasjertog fra tidlig om morgen til sent på kveld, samt godstog hele døgnet. I 2017 skal Jernbaneverket gjøre en ny beregning, men de er tvilsom til at dette området vil få støyskjerming. Grunnen er at i følge deres målinger er...
2016-09-27
24 24 STOPP BARBARIET - IKKE TA LIVET AV SEL
Er det framskritt det kalles, når man med et pennestrøk fjerner en viktig del av vår egen kultur? Er det toleranse det kalles, når man er villig til å utviske seg selv av hensyn til en fremmed?  Hvor skal vi dra, den dagen vi ikke lenger føler oss hjemme hos oss selv?  Sel kommune og Vågå kommune planlegger å slå seg sammen. Den nye kommunen skal etter planen få navnet Vågå. Navnevalget vil i s...
2016-03-23
24 25 Nei til aldersdiskriminering på alle samfunnsområder
Vi må kreve en lov som forbyr diskriminering av eldre på alle samfunnsområder. Det oppleves som veldig urettferdig at man blir forskjellsbehandlet fordi man er for gammel. Jeg har lagt ved en artikkes som jeg har hatt på trykk i avisen.  67 ÅR - KROKEN PÅ DØRA FOR FUNKSJONSHEMMEDE (?) Mener byrådet at funksjonshemmede blir mindre funksjonshemmet ved fylte 67 ? Funksjonshemmede i alderen 6 – 67 år...
2016-10-05
23 23 Senk farten i Melsomvik!
Er det flere enn meg som begynner å bli lei råkjøring gjennom Melsomvik? Må noe eller noen bli påkjørt før det blir tatt tak? Signer denne underskriftskampanjen, så får vi Stokkekommune til å se på saken!   Lenke til facebook innlegget jeg skrev på Velforeningen sin side: https://www.facebook.com/melsomvik.vel/posts/10153828217520911?notif_t=like&notif_id=1474877052253650...
2016-09-28
23 84 Høvikveien
Gangfelt Høvikveien - Gjønnesveien   Innen 08.06 etterspør Bærum kommune forslag til tiltak som kan styrke trafikksikkerheten i kommunen, da særlig med fokus på myke trafikanter og sikring av krysningsteder.  FAU på Bærum Montessoriskole ønsker å fremme forslag om et gangfelt i forbindelse med krysset Høvikveien - Gjønnesveien. Det har i mange år vært et ønske om dette i fra lokalbefolkningen uten...
2015-06-05
23 161 NEI TIL ETABLERING AV BAMA SITT NYE SENTRALLAGER I RINGVEIEN 2
NEI TIL ETABLERING AV BAMA SITT NYE SENTRALLAGER I RINGVEIEN 2 PÅ TRANBY Vi tror ikke det blir så mange lokale arbeidsplasser her på Tranby av at BAMA sentrallager flytter til Ringveien 2. Men vi får sikkert all tungtransporten til og fra sentrallageret - dag og natt. Det kan bli tungtransport både dag og natt langs skoleveien til våre barn i Joseph Kellers vei ned mot Statoil og forbi Tranby skol...
2015-10-11
22 194 Aksjonsgruppa for vern av Åsbieskogen og Biejordene
Dette er en politisk uavhengig aksjonsgruppe som jobber for å bevare Åsbieskogen og naturområdene rundt. Denne byskogen i Arendal, som opp mot 10.000 mennesker har som sin nærskog, trues nå av en eller flere mulige bilveier. Foreningen ble stiftet av et folkemøte i september 2014, og vil nå primært jobbe for å verne skogen mot veiplanene. Mener du at det er viktig å beholde dette friluftsområdet...
2015-01-11
22 28 925 Nei til reservasjonsrett for fastleger
I september ble Krf, FRP og Høyre enige om å gå inn for at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Dette mener vi er et enormt tilbakesteg for likestillingssaken, kvinnerettigheter og menneskerettighetene. Årsaken til en abort er ikke en faktor i denne diskusjonen, dette handler kun om at kvinner i en svært vanskelig situasjon skal bli møtt med respekt hos fastlegen s...
2013-12-09
22 322 JA til kommunale frislippområder for hund i Bodø kommune
Bodø hundepark ønsker å være hundeeieres stemme i prosessen for å få kommunale frislippområder (hundeparker) i Bodø kommune. Bodø hundepark ble stiftet i 2012 og har erfaringer fra drift av hundeparken på Stormyra, og jobber iherdig opp mot Bodø kommune for å få nytt egnet område og drift.  Signer oppropet vårt; Ja til kommunale frislippområder for hund i Bodø kommune og bidra med din stemme til...
2015-01-20
22 1 230 Ikke fjern E85 i Norge!
Info fra Statoil Norge ang E85: Det er besluttet at Statoil skal avvikle E85 i Norge etter hvert som stasjonene nå går tomme. – Skøyen – Hervakrysset – Rakkestad – Kallerud – Rundtom – Telemarksporten    Statoil fjerner E85 fra de siste få stasjonene som fortsatt selger E85. Om kort tid er all E85 i Norge borte. Er du i mot dette, vennligst legg igjen din signatur så vi kan vise Statoil Norge at d...
2015-09-30
21 21 Initiativ for folkelig kontroll av politi og påtalemyndighet.
  Initiativ for et folkelig kontrollorgan for politi og påtalemyndigheten.   Politi og påtalemyndighetene har ikke vist seg i stand til å rydde opp i egen ukultur. Det er åpenbart behov for en løpende folkelig kontroll og korrektiv, slik at myndighetsutøvelsen vil skje bedre i tråd med borgernes forventninger og rettssikkerhetsbehov.   I ulike saker den senere tid er det avdekket at ansvarlige led...
2016-11-20
21 24 Gransking av barnevernet i Trøndelag
Det er alt for mange barn som blir tatt ut av hjemme som får traumatiske problemer etter at de er hentet. Over 80% er med feil vurdering. Støtt gransking av barnevernsystemet nå.......
2016-02-10
21 1 551 Ikke flere nedlæggelser – sæt gang i Europas langdistance tog! (Lukket)
Tog giver de bedste og mest miljørigtige forbindelser i Europa. Men en bølge af lukninger af langdistance tog har hærget kontinentet. Vi hilser COP21 i Paris og siger at NU det er på tide at komme tilbage på sporet - for klimaets skyld. Dette er vores budskab til jernbaneselskaberne og politikerne: Vi kræver: Ikke flere nedlæggelser – fortsæt alle langdistance tog i Europa. Der skal være direkte t...
2015-05-09
21 1 551 Kein weiterer Abbau - Erweitern Sie das Netz europäischer Fernzüge! (Lukket)
Züge stellen das beste und umweltfreundlichste Verkehrsmittel für europaweite Reisen dar. Trotzdem überrollt eine Welle von Fernzug-Streichungen unseren Kontinent. Vor uns liegt ein wichtiger Klimagipfel am Jahresende 2015, und jetzt ist es "höchste Eisenbahn", wieder in die Spur zu finden: »back on track«! Unsere Botschaft an die Bahngesellschaften und die Politik: Wir fordern: Kein weiterer Abb...
2015-05-09
21 1 551 No more cuts - Develop Europe’s long-distance rail! (Lukket)
Trains can create the best and most environmentally friendly connections across Europe. But a wave of closures of long-distance rail services has swept through our continent. We are facing an important Climate Summit later this year and this is the time to get back-on-track! This is our message to the railway companies and the politicians:   We demand: No more cuts - maintain all long-distance Eur...
2015-05-09
21 1 551 Ĉesu la ĉesigon – re-lanĉu la longdistancajn trajnojn de Eŭropo! (Lukket)
Trajnoj ebligas la plej bonajn kaj plej medie sanajn interligojn en Eŭropo. Sed ondo de ĉesigoj de longdistancaj trajnoj ĝenas nian kontinenton. Okaze de grava klimatrilata pintkunveno en Parizo fine de tiu ĉi jaro, NUN estas la ĝusta tempo respuriĝi! Jen nia mesaĝo al la fervojkompanioj kaj al la politikistoj: Ni postulas: Ĉesu la ĉesigon – daŭrigu kun ĉiuj longdistancaj trajnoj en Eŭropo Certigu...
2015-05-09
21 1 551 ¡No más recortes! ¡Desarrollemos el transporte de viajeros de larga distancia por ffcc en Europa! (Lukket)
El tren puede crear las mejores y más ecológicas conexiones de viajeros en Europa. Pero una oleada de cierre de servicios de transporte de larga distancia por ferrocarril ha barrido nuestro continente. Este año tenemos por delante una importante cumbre sobre cambio climático y es el momento de ¡volver a la vía! Este es nuestro mensaje para las empresas operadoras de transporte de viajeros por ferr...
2015-05-09
21 1 551 Arrêtez les coupes - Développez les lignes de trains longue distance d'Europe (Lukket)
Le train est le moyen de transport le plus agréable et le plus écologique pour voyager en Europe. Mais une vague de fermetures de lignes longue distance se répand sur le continent. Alors que la grande conférence climat de la fin d'année approche, nous devons nous remettre sur les rails ! Voici notre message aux compagnies de rail et aux politiciens : Nous demandons : l'arrêt des coupes, le main...
2015-05-09
21 1 551 Ingen flere rutekutt - Europas fjerntogtilbud må bygges ut! (Lukket)
Tog er den beste og mest miljøvennlige måten å knytte Europa sammen på. Paradoksalt nok har vi i stedet opplevd omfattende nedleggelser av grensekryssende tog. Vi står også overfor et viktig klimatoppmøte i Paris på slutten av dette året, så nå er tida inne for å få togene back - on - track! Dette er vårt budskap til politikerne og togselskapene: Vi krever: Ingen flere rutekutt - oppretthold tilbu...
2015-05-09
21 1 551 Inga fler nedläggningar - Utveckla Europas järnvägsförbindelser! (Lukket)
Tåg kan skapa de bästa och miljövänligaste förbindelserna i Europa. Men en våg av nedläggningar av långväga tåglinjer, bl. a nattåg har drabbat hela kontinenten. Vi står inför ett viktigt klimattoppmöte senare detta år. Nu är det dags att komma tillbaka på banan! Detta är vårt budskap till tågbolagen och politikerna: Vi kräver: Inga fler neddragningar - Behåll alla långdistanslinjer för tåg i Eu...
2015-05-09
21 24 NEI til ståplasser på skolebussen!
Dette er et opprop for å fremheve dette med sikkerheten på våre barns skolebuss. Det er påbudt med bruk av seler i alle skolebusser, men det er likevel tillatt med ståplasser for barn i skolealder! Dette gir ingen mening!  Dersom en buss får en kraftig oppbremsing, eller virkelig har et uhell, vil disse små som står bli kastet rundt og i verste fall ut av vinduene på en buss. Hvor mange av de små...
2016-02-17
21 21 Nei til splitting av Multisport 5. og 6. klasse i Skedsmo Skiklub
Never change a winning team! Styret i Skedsmo skiklubb har besluttet å splitte gruppa «Multisport 5. og 6. klasse». Dette mener vi er feil. Vi vil at gruppa skal forbli slik den er i dag, med de gode trenerne som har trent gruppa i flere år. Vi oppfatter at barna trives godt, og vi liker ikke tanken på at de skal splittes nå som det fungerer så godt. Det viktigste er at barna trives, og at de op...
2016-05-23
20 20 NEI til MVA på privat kreftbehandling - KLIKK / SIGNÉR / DEL!
  Nye metoder Stadig utvikling av nye, dyrere og mer effektive medisiner for nøyaktig og målrettet behandling av kreft, medfører at myndighetene i fremtiden oftere må si nei til beste behandling pga økonomiske hensyn. Dette fører til at medisiner som er godkjent for behandling, dvs salg og markedsføring, ikke blir tilgjengelig i det offentlige helsevesenet.     Privat sykehusbehandling 25% dyrere...
2016-03-11
20 2 815 Steng grensen til Norge før det er for sent
Bli med å skriv under på et opprop mot innvandringen til norge....
2015-09-13
20 20 Mot ulovlig fengsling av aktivist Khurram av den Indiske staten
Den kjente menneskerettsaktivisten Khurram Parvez ble nylig ulovlig arrestert av Indisk Politi på vei til Genève for å presentere situasjonen i Kahsmir for FN. Domstolen i Sringar i India, erklærte arrestasjonen ulovlig og beordret Parvez løslatt. Parvez ble deretter arrestert igjen med hjemmel i Public Safe Act. Denne loven lar politiet sette ham i fengsel i inntil 6 måneder, uten noen form for...
2016-09-25
Facebook