Folkeopprop imot EU-maktoverdragelse !
(Foto: Lise Åserud / NTB scanpix)

Flertallet på stortinget (Høyre, FrP, Venstre og AP) ønsker å overføre enda mer makt fra Norge til Brussel, ved å knytte Norge til EU sitt finanstilsyn. Ved å knytte finanstilsynet til EFTA/ESA, benytter partiene seg av et smutthull som ellers ville ha gjort et slikt vedtak i strid med den norske grunnloven.

Allerede før vedtaket er tatt, har EFTA ansatt en byråkrat som skal sørge for at Norge kopierer alle EU's vedtak på området. 

Norge er et selvstendig land, som skal ha råderett over egne institusjoner og eget lovverk. Dette vedtaket er enda et skritt på veien som kan føre EU-medlemskap inn bakdøra for Norge, i strid med våre to EU-folkeavsteminger.  

Det har dessverre blitt åpenbart at vi trenger et bredt, landsdekkende opprop som minner Stortinget om at de ikke har støtte i folket til å flytte makt og suverenitet ut av landet. Makt skal ikke føres ut av landet uten at det i det minste har blitt holdt folkeavstemning om det først!

Skriv under, del, og vis stortinget at de går feil vei!

 

Nok får være nok!