Folkeopprop imot EU-maktoverdragelse !

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Folkeopprop imot EU-maktoverdragelse !-oppropet.


Gjest

#1

2016-05-28 20:23

ønsker vi skal råde over oss selv.

Gjest

#2

2016-05-28 21:24

Er mot at myndighetene ikke respekterer folkets nei til EU /EØS

Gjest

#3

2016-05-28 22:47

Fordi jeg er enig i budskapet.

Gjest

#4

2016-05-29 00:55

Jeg støtter oppropet 100% !!! Jeg har delt (y)

Gjest

#5

2016-05-29 02:04

Mot folkets vilje! Vil råde selv i eget land. Vår finanspolitikk er vår!
Vil ut av EØS og EFTA. Vi har eget kredittilsyn og verdipapirsentral.

Gjest

#6

2016-05-29 02:23

Enkelt og greit er for demokrati (ekte) og en Grunnlovsrytter og den bør ikke forkludres sånn som den er blitt så vi har europabevegelsen og frimurere dær og er det demokrati så er vi alle andre sauer!

Gjest

#7

2016-05-29 02:38

Vi lever i et demokrati. Folk har stemt to ganger tidligere mot EU. Vekk med politikere som tror de kan handle på tvers av folks meninger !

Gjest

#8

2016-05-29 06:33

Ønsker ikke sentralisering og privatisering.

Gjest

#9

2016-05-29 07:18

Fordi eg er ihuga motstandar av at Noreg skal gå inn i EU både direkte og via bakveien.

Gjest

#10

2016-05-29 08:16

Ønsker ikke at vi gir fra oss makten til en multinasjonal mafia.

Gjest

#11

2016-05-29 08:40

Viktig å ta vare på det vi i generasjoner har bygget opp, ta vare på landet vårt og demokratiet vi har, og sjølråderetten.

Gjest

#12

2016-05-29 09:23

Fordi Norge må verne om sin suverenitet som selvstendig stat.

Gjest

#13

2016-05-29 09:27

Jeg ønsker et suverent og fritt Norge, uten politisk overformynderi. Jeg ønsker et folkestyrt demokrati for nordmenn, og ikke et EU-krati fra Brussel.

Gjest

#14

2016-05-29 09:27

For 70 år siden hadde vi landssvikeroppgjøret. Vi må visst ta et nytt!

Gjest

#15

2016-05-29 09:29

Fordi jeg vil at Norge skal ha kontroll over eget land.

Gjest

#16

2016-05-29 09:35

Frekt, sleipt og mot det norske folks vilje, fører politikere som er ment å skulle representere og handle på innbyggerne av Norge sine vegne dem ut i noe de selv vil. Dette kan ikke være lov. Moralsk forkastelig og vel som landssvik å regne. Fy!

Gjest

#17

2016-05-29 09:47

Det er viktig for meg at Norge beholder sin sjølråderett. Det norske folk skal selv bestemme hva som er bra for Norge og dess innbyggere.

Gjest

#18

2016-05-29 09:48

Fordi Norge er en selvstendig nasjon skal fortsatt være det. Jeg mener at demokratiet skal utvikles i Norge og ikke underlegges fremmede interesser og en global elite!! Det er ikke demokrati! Dette ligner et politisk kupp og JEG VET at EU og den globale eliten som utøver et skinndemokrati IKKE vil tjene landet og folket i det lange løp. Fremtiden er LOKAL, lokalt demokrati, økonomi og sosial velferd - lokal bærekraftighet der folket har innflytelse på samfunnets utvikling. Vi er IKKE tjent med corporate governance slik det rigges for om dagen!!

Gjest

#19

2016-05-29 09:50

Med så stor motstand i folket mot EU medlemskap, er det ikke greit at stortingspolitikerne opptrer "på egen hånd" og avgir suverenitet til en institusjon vi ikke er medlem av

Gjest

#20

2016-05-29 09:52

Det er uhøyrt at stortinget skal presse gjennom denne maktovertakinga på ein slik arrogant måte, uten å ta omsyn til kva folket ønskjer.

Gjest

#21

2016-05-29 09:53

Enig i oppropet!

Gjest

#22

2016-05-29 10:07

Lei av at vi skal styres av andre land. Håper dagens regjering finner seg en ny jobb før det er forsent

Gjest

#23

2016-05-29 10:21

Lei av at vi skal styres av andre land

Gjest

#24

2016-05-29 10:26

Fordi kapitalkreftene i EU ønsker å innlemme Norge med den hensikt å få tilgang til våre ressurser.

Gjest

#25

2016-05-29 10:40

Fordi jeg er lei av at stortinget ikke lytter til befolkningen, men kun til storkapitalen. EU er kun til for storkapitalen, overhodet ikke for den vanlige mann i gata.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook