NEI til returnering av barn til Afghanistan!

La barn være barn!

Flere og flere afghanske enslige mindreårige asylsøkere får nei av UDI, der de må reise tilbake til Afghanistan. Når ble det greit å sende barn tilbake til krigsherjede land, der livet deres står i fare?

Dette er noe vi må få stoppet! Afghanistan er ikke trygt!

Du kan være med på å redde liv, skriv under nå! 

#laguttabli #labarnabli