NEI til returnering av barn til Afghanistan!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra NEI til returnering av barn til Afghanistan!-oppropet.


Gjest

#1

2016-11-01 08:38

Fordi eg syns det er rart at Norge i mykje større grad enn andre land vurderer Afghanistan som trygt og har difor bestemt seg for at afghanarar i stor grad kan returnerast. Norge har signert returavtale. Stolar vi på Afghanistan? Pengar frå Norge og lovnad om å bli ivaretatt, veit vi at so skjer? kven fyl med på det?

Gjest

#2

2016-11-01 08:50

Afghanistan gir ingen hjelp eller trygghet til de som blir sendt tilbake. Norge og vår regjering sender barn, og unge voksne tilbake til tortur, lemlestelse og henrettelse.

Gjest

#3 Re:

2016-11-01 09:19

#1: -  

 I september ble det trygge hotellet de utsendte flyktningene ble plassert på i Kabul utsatt for en selvmordsbomber. Gutten jeg vet om er drept. Unge gutter som frykter til Europa blir sendt hjem til avstraffelse, lemlestelse og henrettelse. Gutter og unge menn som har rømt fra Taliban begår seivmord i Norge. (Vet om en som greide det og to som ble reddet i tide ) Bedre å dø rolig her enn å bli tatt "hånd om" når vi sender dem tilbake. UDI tror ikke på en eneste historie som livredde og traumatiserte barn uten tilstrekkelige papir og bevis kan legge fram for seg ( og har de papir mener UDI de er falske) Avslag jeg har sett er avvist på ren synsing fra UDI, politi og leger som gjør sitt for å fremme regjeringens fremmedfiendtlige holdning. 

 


Gjest

#4 Re:

2016-11-01 09:20

#1: -  

 I september ble det trygge hotellet de utsendte flyktningene ble plassert på i Kabul utsatt for en selvmordsbomber. Gutten jeg vet om er drept. Unge gutter som frykter til Europa blir sendt hjem til avstraffelse, lemlestelse og henrettelse. Gutter og unge menn som har rømt fra Taliban begår seivmord i Norge. (Vet om en som greide det og to som ble reddet i tide ) Bedre å dø rolig her enn å bli tatt "hånd om" når vi sender dem tilbake. UDI tror ikke på en eneste historie som livredde og traumatiserte barn uten tilstrekkelige papir og bevis kan legge fram for seg ( og har de papir mener UDI de er falske) Avslag jeg har sett er avvist på ren synsing fra UDI, politi og leger som gjør sitt for å fremme regjeringens fremmedfiendtlige holdning. 


Gjest

#5

2016-11-01 09:49

Barn skal alltid beskyttes!!

Gjest

#6

2016-11-01 11:17

Fordi jeg som verge for mange av disse barna føler meg totalt maktesløs. De som nå får avslag, ville ha fått opphold om saken deres hadde blitt behandlet for 6 mnd siden. Dette er regjeringens verk! Alt vi ser er lidelse, selvskading og nå kommer også selvmordsforsøkene. Jeg holder Listhaug og Solberg ansvarlig for dette. Samt stortingsflertallet som stemte fram frafall av rimelighetsvilkåret i fbm internflukt, noe som betyr at det ikke lenger tas barnesensitive vurderinger. Ingen afghanske mindreårige mellom 16 og 18 år vil nå få beskyttelse i Norge. De får avslag eller tidsbegrensede oppholdstillatelser fram til 18 år! Så er det "gode og trygge" Kabul!

Gjest

#7

2016-11-01 11:22

Enkelt - å returnere krigstraumatiserte barn til krigssoner er ikke verdier jeg står for

Gjest

#8

2016-11-01 11:26

Vi må vise barmhjertighet fordi Vårherre sover!

Gjest

#9

2016-11-01 11:53

Dette er en veldig viktig sak. Vi må både som nasjon og enkeltmennesker ikke være skyldige i å sende barn tilbake til et land som ikke tar vare på mennesker. Hvilken framtid venter de i Afghanistan? Jeg tør ikke tenke tanken langt nok.......

Gjest

#10

2016-11-01 12:02

Umenneskelig behandling av barn

Gjest

#11

2016-11-01 12:24

Returnering av afghanere er i flere tilfeller nåde brudd på menneskerettighetskonvensjonen, flyktningkonvensjonen og barnekonvensjonen.

Gjest

#12

2016-11-01 13:45

Det er helt uforsvarlig politikk å returnere barn til Afghanistan. Barn trenger beskyttelse mot krig. Det er derfor de er kommet hit.

Gjest

#13

2016-11-01 13:57

Fordi det er umenneskelig å sende barn tilbake til en krigssone!
Vi har plass til de her i Norge og for hvert barn vi redder, blir verden litt bedre. Ved å gjøre det motsatte både fratar vi barn håp og vi flykter fra vårt eget ansvar!

Gjest

#14

2016-11-01 14:10

Man må ikke finne på å sende noen som helst til Afghanisten slik som forholdene er der nå- og enda mindre de stakkars barna

Gjest

#15

2016-11-01 14:10

Fordi jeg vil at alle barn skal ha det trygt. Fordi jeg ønsker en lov som beskytter de som ikke kan beskytte seg selv. Fordi det er min plikt som et medmenneske å gjøre det jeg kan at andre mennesker skal bli ivaretatt, respektert og behandlet med den samme frihet og livsrett som meg selv. 


Gjest

#16

2016-11-01 14:35

Flyktningepolitikken som føres av regjeringen er grusom. Værst er det at barn er ekstremt sårbare. Barn er barn, vi trenger ikke en lov for norske barn og andre regler for asylsøkere.

Gjest

#17

2016-11-01 14:36

Hvorfor jeg signerer dette oppropet?! Helt uforståelig å ikke hjelpe barn i nød.

Gjest

#18

2016-11-01 15:18

Jeg signerer fordi jeg vet at det er ikke et trygt sted å sende noen som helst til Afghanistan! Når staten sier at det er ikke trygt for norske folk å reise ditt! Hvordan i helvate tør de å sende barn og kvinner til en sånn "SLAKTERI FABRIKK"??

Gjest

#19

2016-11-01 15:50

Synes det er forkastelig at barn blir sendt tilbake til elendighet, er veldig i mot denne formen for retur av mennesker !

Gjest

#20

2016-11-01 16:00

Afghanistan er IKKE et trygt land å være - UD fraråder nordmenn å reise ditt. Hvorfor skulle de gjøre det, hvis det var så trygt at man tvinger barnefamilier til å reise ditt? ELLER er er det slik at noen mennesker er mindre verdt enn andre? Jeg tror ikke det, og derfor signerer jeg dette oppropet.

Gjest

#21

2016-11-01 16:35

Dette signerte jeg fordi ministeren som påstår at hun er kristen mangler totalt empati og nestekjærlighet som står sentralt i bibelen. Hun burde reise selv til Somalia og Afghanistan, rusle rundt blant folk og oppleve hvor trygt det er.

Gjest

#22

2016-11-01 17:27

Jeg signerer dette oppropet fordi det har blitt flaut å være norsk. Noen er altså stolte av at verdens rikeste land er det landet som sender unge enslige jenter og gutter, som har flyktet fra tvangsgifte, tortur og tvangsverving i terrorgrupper tilbake til direkte livsfare og et liv i ruiner. Det er smålig, umenneskelig og vemmelig! Samtidig skjemmes egne barn bort så man skulle tro de var laget av porselen.
Jan Kleven
Gjest

#23

2016-11-01 18:01

Hvem faen lar rasister styre asylpolitikken i dette landet?


Gjest

#24

2016-11-01 18:25

Alle barn fortjener trygghet og kjærlighet ❤

Gjest

#25

2016-11-01 18:26

Fordi det er på sin plass å protestere og støtte de barna Regjeringen sender ut