LA LOKE LEVE

Loke er en 3 år gammel Dogo Canario som etter et sammenstøt med en Rottweiler, havnet i et basketak med dennes eier. Han bet mannen, og er begjært avlivet av politiet. Redegjørelse for hendelsen under.  

Saken er at Loke ikke er glad i andre hannhunder, det er vi klar over. Mange hannhunder ER aggressive mot andre hann hunder, og havner dessverre i slosskamp med andre. Men er dette å anse som "unormalt"? Skal ALLE store hannhunder som er i samme kategori som Loke AVLIVES preventivt? Fordi det kan skje igjen?

Dommen til Loke legger opp til det, og Hundeloven praktiseres med rett til å ta liv. Slik hundeloven er utformet i dag, har ingen hund i dette landet noe rettsvern, og dette pga av en lov som er basert på ren skjær frykt, og manglende forståelse for hunders naturlige atferd. 

Link til Hundeloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74  

Saken til Loke har nå vært oppe i Tingretten, men det gikk absolutt ikke slik vi håpet, for dommeren ga POD medhold i at Loke skulle avlives iht Hundeloven.  

-Under rettsaken spurte dommeren om vi ville gå med på et forlik om omplassering, uansett hvor, og dette svarte vi ja på. Med ansvarlig ny eier som tar forhåndsregler, vil Loke kunne leve et godt liv, uten at omgivelsene trenger føle frykt for han. Med kyndig veiledning og trening er det ingenting i veien for at Loke skulle kunne omplasseres. Ingen. Men, POD nektet. Vi hadde håpet at Loke skulle få rettferdig behandling i retten, men det fikk han ikke, og det mener vi er UTELUKKENDE fordi POD har makt.  

HISTORIKK Den 21. august slet Loke seg pga av at låsen på kjettingen hadde løsnet. Sterkt beklagelig. Men uhell skjer de fleste hundeeiere. På sin ferd kom en dame kjørende forbi Loke, og så to gutter i 12-13 års alderen sammen med han, og hun stoppet bilen, og tok hånd om han for å kjøre han hjem. Mens de sto der, kom anmelder og hans Rottweiler gående. Da de passerte ville Loke løs og det endte med at damen ikke greide å holde han igjen. Loke løp bort til Rottweileren og det ble et basketak. Loke tok et tak i nakken på hunden UTEN at det oppsto skader på denne.

Det ble knuffing og knurring før det utviklet seg til å bli en virkelig dramatisk hendelse. Anmelder var hysterisk og ropte og veivet. Deretter skjedde alt fort sier damen som var vårt hovedvitne i Tingretten. Anmelder tvang Loke i bakken og på rygg, satte seg skrevs over han og tok KVELERTAK på han! Anmelder hadde da sluppet sin egen hund -som igjen fløy på Loke og bet han i låret og halen. Vitnet vårt sier at det var som å se en hund dra i en leke, og at det ble tydelige skader. Loke skrek fortvilet og det var DA Loke bet anmelder i desperasjon FOR å komme løs. Han kom seg løs, og hundene ble deretter stående å se på hverandre noen sekunder før Loke sprang hjem med halen mellom beina.

Loke måtte behandles kirurgisk og ha antibiotikabehandling for omfattende skader på ett lår og halen. Dette er den HELE OG FULLE SANNHET om hvorfor Loke bet anmelder. Vitnet vårt står 100% for det hun sier. Anmelder ble bitt på begge hender, med merker etter tenner flere steder, hvor den største skaden var et kutt på ca 5 cm. Det ble renset, bandasjert, gitt stivkrampe og antibiotika. Dette er dokumentert fra behandlende lege på sykehus. Skadene er IKKE i samsvar med skadeomfanget anmelder og politiet har stått fast på tidligere - som var "alvorlige skader på begge lår, bryst og armer". Bevisene sier noe annet. Det ble også hevdet at det ble skader på Rottweileren som måtte behandles, men POD la ikke fram beviser i form av dokumentasjon på dette. Hovedvitnet vårt sier at hun observerte ingen skader på Rottweileren.

Lokes "bestemor" Unni Østmo som drifter støttesiden "Redd Loke" på FB, tilbød selvsagt å dekke ALLE utgifter anmelder har hatt i forbindelse med dette, om hun bare fikk dokumentasjon på utleggene. Men det fikk hun aldri.

Loke har for øvrig gjennomgått en mentaltest foretatt av Espen Gudim, en meget anerkjent hundeekspert med tung kompetanse. Testen konkluderer med at Loke ikke er noen farlig eller aggressiv hund, men han er litt ulydig. Gudim har også tidligere vitnet som hundesakkyndig i retten. Det ble bemerket fra POD at testen ikke var god nok siden de ikke hadde testet Loke i tilnærmet situasjon som den gangen han bet, og heller ikke har testet han opp mot andre dyr. Gudims test ble ergo ansett å være mangelfull, og kunne ikke vektlegges.

Retten etterkom POD's krav om at avlivning ikke var uhensiktsmessig, da Loke har angrepet en annen hannhund, og bet dennes eier i selvforsvar. At det var selvforsvar ble ikke vektlagt, da retten mener at anmelder hadde rett til å beskytte egen hund. Loke er også å anse som en "kamphund", med betydelig skadepotensiale, uavhengig hvem som har ansvaret for han. Dette er ren skjær rasediskriminering.

Dogo Canrio er en LOVLIG rase i Norge. Vi bare påpeker det. Loke skaper også "en fryktfølelse" for omgivelsene, og alt dette vektlegges. Loke kunne ergo ikke omplasseres, og er dømt til døden.

Vi er knuste. Vi er i sjokk, og vi er så inderlig forbannet. Vi sliter med å innse at noe som dette kan skje i rettstaten Norge. Svært mange feil ligger til grunn for denne dommen, og den ankes selvsagt. Det er for øvrig satt fokus på at det er 3 hendelser (inkludert saken vi har gjort rede for), som førte til vedtaket i tillegg til det som er nevnt innledningsvis.

Vi skal redegjøre for de andre 2 "hendelsene", for å synliggjøre hva som ble brukt mot Loke, og som konkluderte med at Loke ikke har livets rett. Den første hendelsen skjedde høsten 2013 der en politibetjent var ute og luftet sin to hunder. Stian (Lokes eier) var ute og testet Loke i en springer til sykkel. Springeren var egentlig blitt brukt på en voksen hund og Loke var da ca 7 mnd. Da de passerte betjenten med hundene hans, greide Loke på en eller annen måte å glippe ut av selen til springeren, og løp mot betjenten og hundene. Loke var da valp, og nysgjerrig. Politibetjenten oppfattet imidlertid Loke som aggressiv (!) og stilte seg foran sine 2 hunder mens han ropte at Loke måtte stoppe. Loke stoppet opp ca 2 m unna og det var det. Ingen skade skjedd. De gikk hver sin vei.

Denne hendelsen ble i forbindelse med episoden i august i fjor brakt frem. Her er det riktig å komme med litt info- Politibetjenten involvert i "hendelsen" nevt over da Loke var 7 mnd, er den SAMME som hadde avhøret av anmelderen som Loke bet i 2015.

Denne politibetjenten har stått sterkt på for å få Loke dømt til døden nå.

Den andre hendelsen som ble trukket fram skjedde en uke før den skjebnesvangre 21. august. -Loke hadde hoppet over balkongen og var på en rusletur. Han ble raskt brakt hjem UTEN at noe skjedde, eller at noen ble redde. Det var hovedvitnet vårt som brakte Loke hjem denne gangen, og hun kjente derfor igjen Loke den 21. august da alt det forferdelige skjedde. Hovedvitnet vårt la fram den hele og fulle sannhet om hva som skjedde, og det er hevet over enhver tvil at Loke bet i selvforsvar.

Det er KUN anmelder som kan lastes for at Loke bet. Selvsagt skulle han ikke VÆRT løs i utgangspunktet. Vi er fullstendig klar over det. Det er bare å legge seg flate å beklage. Den nærmeste naboen til Lokes eier Stian, vitnet pr tlf. Denne sa at ingen hadde klaget på Loke, og han hadde aldri opplevd Loke som noe annet enn en rolig og snill hund. Det som tidligere er som sagt fra politiets side, er at naboene til Stian er redd for å slippe ungene ut, men dette viser seg å være mennesker som faktisk bor i nærheten av politibetjenten som møtte Stian og Loke i 2013.

Alle Stians naboer, samt venner, bekjente og ansatte på sykehjemmet hvor Loke ofte var med som "besøkshund" -65 personer totalt, har signert på at de ikke opplever at Loke er farlig, og at de er ikke redd han. Dommen er imidlertid sterkt basert på at NOEN føler frykt, ref til eks som ble trukket fram, og dessverre er en av disse som føler frykt, en politimann. En annen som også har vitnet og føler frykt, er en nabo av politimannen.-Dette er en av årsakene til at vi ønsket Loke omplassert bort fra området, da dette er mennesker som på sine turer muligens vil møte Loke.

Men, dommeren vil ikke la Loke leve. Vi anker som sagt dommen, selv om vi ikke har aning hvordan vi skal klare å finansiere dette. Vi er bakpå så det holder økonomisk, men vi gir oss ikke uten KAMP. Situasjonen er håpløs. Men vi gir ikke opp kampen for Loke.

Saken skal opp i Lagmannsretten i september 2016, og vi håper inderlig dere vil være så snille og signere for Lokes liv.

Med din signatur forteller du myndighetene at du forlanger at Loke frifinnes, og at avlivningsvedtaket oppheves. Du signerer også som en protest mot myndighetens praksis vedrørende Hundeloven.  Alle som signerer retter krav om at myndighetene tar affære, og endrer dagens Hundelov, slik at hunder får et rettsvern!

I begynnelsen på september 2016, sendes alle underskrifter til POD (politidirektoratet), Justis og beredskapsminister Anders Anundsen og Statsminister Erna Solberg.

Tusen takk for din tid, og på forhånd takk for din signatur.

Link til Lokes støtteside på FB:

https://www.facebook.com/Redd-Loke-1614520452145225/?fref=ts