Vi Krever at Terje Sørlie Skaug skal få behandling!

Vi krever at Nittedal kommune gir Terje Sørlie Skaug ett behandlings tilbud som gir han best mulig sjanse til å bli så bra han bare kan bli. Vi krever at han får rehabilitering av noen som er utdannet  til å  rehabilitere slagpasienter ( Nittedal fysikalske institutt, Kari Dhal, har spesialkompetanse i å behandle slagpasienter) og tilrettelgging slik at han har en best mulig hverdag. Vi krever at det jobbes aktivt så ofte som  terjes helse situasjon og krefter tillater det med mål om at Terje skal bli så opptilmal bra han kan bli. Vi krever også at han får den oppfølging han trenger i ettertid og eventuelt tilrettelegging hjemme hos han om han kan bo hjemme. Om hans helsesituasjon ikke tillater dette ber vi om at han får en leilighet eller sykehjemsplass som er passende til hans helsesituajson og at nittedal kommune lar hans plass på gamlehjemmet faktisk bli brukt til noen eldre beboere som det er ment til. Vi krever at Nittedal Kommune tar sitt ansvar og sørger for at Terje får best mulig behandling, en verdig hverdag og at han blir behandlet av behandlere som behersker norsk som faktisk kan kommunisere med Terje. Om Nittedal nekter å høre våre krav, nekter å gi Terje en verdig behandling som ett medmenneske sender vi underskrifter  videre til stortinget og håper da at de vil ta anvaret som nittedal har sviktet med.