Nei til nytt felleseuropeisk regelverk for offshore helikopter!

Luftfartsmyndighetene i EU (EASA) har utviklet et nytt felleseuropeisk regelverk for helikopteroperasjoner offshore.
Det nye regelverket vil sette norske myndigheter under press, for å åpne den norske kontinentalsokkelen for operatører fra andre land.

Helikopterselskapene som flyr på norsk kontinentalsokkel i dag, er godkjent og kontrolleres av norske myndigheter.

Hvis det nye regelverket innføres i Norge, og sokkelen åpnes, vil det være fritt fram for operatører fra hvilket som helst EU-land kan komme å fly på norsk kontinentalsokkel, uten at norske myndigheter har mulighet til å føre samme tilsyn, som de gjør med de norske operatørene i dag.
Norske myndigheter vil heller ikke ha mulighet til å gi ut norske forskrifter for operasjonene, på samme måte som de har i dag.

Tap av kunnskap, erfaring og spisskompetanse hos myndigheter, operatører og andre organisasjoner med tilknytning til operasjonene vil også kunne bli et faktum.

Følgende forbund stiller seg bak oppropet:

 • Industri Energi
 • SAFE
 • Lederne
 • NITO
 • Bristow Norway Flygerforening
 • Fellesforbundet
 • Parat
 • Norsk Pilotforbund
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norsk Flygerforbund
 • DSO
 • Nei til EU
 • Norsk Flyteknikerorganisasjon
 • Norsk Flygelederforening
 • Helikopter Service Flygerforening
 • Mekanikerforeningen Helikopter Service
 • Norsk Helikopteransattes Forbund

Forbundene frykter for at sikkerheten vil gå ned, og risikonivået vil øke, ved en slik harmonisering og deregulering.


Signer derfor vårt opprop, om du ønsker å si nei til dette nye regelverket!


Norsk helikopteransattes Forbund    Kontakt personen bak underskriftskampanjen