Nei til nytt felleseuropeisk regelverk for offshore helikopter!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Nei til nytt felleseuropeisk regelverk for offshore helikopter!-oppropet.


Gjest

#1

2016-09-12 14:17

Vi må verne om den Norske modellen når det gjelder sikkerhet, åpenhet og opplevd trygghet for helikopter transport offshore.
NHF

#2 Re:

2016-09-12 14:28

#1: -  

 Det er vi enige i, og det er derfor dette oppropet er laget!


Gjest

#3

2016-09-12 15:09

Eg syns det blir feil vis Luftfartstilsynet ikke skal ha insyn i de bedrifter som driver med luftfart i Norge. Bedrifter konkurrer på ulike vilkår. Ansattes vilkår blir verre dersom folk skal vare ansatt i en bedrift i ett annet land men kun arbeide i Norge. Hele samfunnet er oppbygget etter helt andre linjer. Eg stemmer nei til innføring av nytt regelverk.

Gjest

#4

2016-09-12 17:29

Opprettholde sikkerheten offshore

Gjest

#5

2016-09-12 18:23

Hvis du vil bevare den samme gode sikkerhetsstatestikken ved offshore flygning, ja da bør du signere på dette oppropet....! Dette er vår fremtid!!

Gjest

#6

2016-09-12 18:56

Jeg signerte oppropet for å unngå tilstander som går hånd i hånd med galskap...

Gjest

#7

2016-09-12 19:00

Arbeider offshore og er direkte berørt som helikopterflyger. Er veldig bekymret for sikkerheten til alle som transporteres på sokkelen hvis dette blir en realitet.

Gjest

#8

2016-09-12 19:07

La oss beholde regelverket med krav om norsk driftstillatelse, det har gitt sikkerhet i særklasse.

Gjest

#9

2016-09-12 20:03

Jeg signerer på dette oppropet fordi innføring av dette regelverket vil rasere jobbsikkerheten min, og i tillegg sikkerheten til de som skal sitte på med helikopter til og fra jobb i Nordsjøen. Det vil åpne for useriøse operatører, og frata norske luftfartsmyndigheter tilstn med operatører som ikke opererer etter norske regler.

Gjest

#10

2016-09-12 20:12

Et nytt felles europeisk regelverk vil på sikt gå ut over sikkerheten i Nordsjøen.

Gjest

#11

2016-09-12 20:44

Dette vil minske sikkerheten på Nordsjøen og skade konkurransen hos allerede hard pressede selskaper. Selskaper som CHC og Bristow er allerede internasjonale selskaper som kommer til å flagge ut av Norge om dette går igjennom. Uten norske drifttillatelser kan ikke det norske Luftfartstilsynet føre tilsyn med selskaper som flyr i Norge

Gjest

#12

2016-09-12 21:01

Jeg er opptatt av sikkerhet og nasjonal kontroll over nasjonale områder

Gjest

#13

2016-09-12 21:09

Jeg jobber offshore og er veldig opptatt av at helikoptertrafikken skal foregå på absolutt sikreste måte, og ikke være gjenstand for kynisk komersialisme.

Gjest

#14

2016-09-12 22:15

Tror det er en fare for sikkerheten og norske arbeidsplasser.

Gjest

#15

2016-09-12 23:46

Norge har beviselig et sikkerhetsnivå innenfor helikoptertransport offshore i verdensklasse. Nå sitter det byråkrater i Brussel som kaster mynt og kron om den norske oljearbeiders tryggleik.

Stem nei til Hofo, og la det norske luftfartstilsynet fortsatt få føre tilsyn med norske helikopteroperatører på norsk sokkel.Gjest

#16

2016-09-13 05:37

Dansk helikopterpilot der stemmer med de Norske

Gjest

#17

2016-09-13 05:39

Har reist mye offshore, og vil gjerne beholde det norske regelverket.

Gjest

#18

2016-09-13 05:41

Selvforklarende i oppropet.......

Gjest

#19

2016-09-13 07:20

Det er viktig at norske luftfartsmyndigheter får føre tilsyn med selskaper som opererer på norsk kontinentalsokkel. Dette for å ivareta sikkerheten.

Gjest

#20

2016-09-13 08:34

Jeg arbeider offshore og ønsker ikke at noen kan spekulere i vår sikkerhet

Gjest

#21

2016-09-13 08:53

For å bidra til å hindre forvitring av en veletablert og solid sikkerhetskultur innen norsk offshorevirksomhet.

Gjest

#22

2016-09-13 09:16

Min sønns sikkerhet. Flyr i Nordsjøen.

Gjest

#23

2016-09-13 10:17

Jeg mener at jeg er viktig å bevare norsk kontroll.


Gjest

#24

2016-09-13 11:33

Me må verna om dei trygge arbeidsplassane våre.

Gjest

#25

2016-09-13 12:44

Regelverket vil ikke legge til grunn en sikker operasjon på sokkelen.