Nei til fosterreduksjon

Nei til fosterreduksjon

Helse- og omsorgsministeren mottok nylig en anbefaling fra lovavdelingen i Justisdepartementet om at fosterreduksjon, også kjent som tvillingabort, er innenfor dagens lovverk. Kvinner og foreldre kan dermed abortere bort en frisk tvilling.

Dette har fått politikere, helsepersonell og ikke minst tvillingforeldre til å reagere. Nå setter organisasjonen Menneskeverd i gang et opprop der vi ber helse- og omsorgsminister Bent Høie om at saken må behandles i Stortinget og utredes av medisinskfaglige instanser.  Vi kan ikke godta at lovavdelingen sier ja til ekstrem sortering av fostre på bakgrunn av en 40 år gammel lov der fosterreduksjon ikke var teknisk mulig.  

Gi din stemme ved å signere på oppropet. Frist for oppropet er fredag 22. april.

Underskriftene og kommentarene vil vi overlevere helseministeren personlig. Vi vil at denne kampanjen skal sette ekstra trykk på saken slik at lovverket endres.  

Les mer på www.menneskeverd.no

Følg oppropet på facebook.com/neitilfosterreduksjon

Følg @Menneskeverd på Twitter og Instagram