Folkeaksjon for å beholde dagens luftambulansetilbud i Alta

Folkeaksjon for å beholde luftambulansetilbudet i Alta

Vi krever å beholde 2 ambulansefly permanent stasjonert i Alta. Helse Nord må snu i denne sak.

I en by på 20.000 innbyggere uten sykehus er det livsviktig å ha lufttransport ved akutte hendelser for å berge liv og helse. Det er derfor avgjørende viktig å ha 2 fly stasjonert på samme base for å sikre et minimum av akuttberedskap for befolkningen. Uten denne beredskap, vil også folket langs kysten og i Kautokeino være mye... mer sårbar i en akutt situasjon.

Tidligere kommunelege Jan Eggesvik har kastet seg i kampen for dette tilbudet med bakgrunn i hans lange erfaring med ansvar for akutte hendelser i Finnmark. Helseminister Høie og Helse Nord sin direktør Vorland har inntatt en negativ holdning ovenfor Alta befolkning, og viser en arrogant holdning ved å overse befolkningens krav om en sikker akutt tjeneste.

Vi oppfordrer alle til å fronte og protester mot denne urett. Vi er sikker på at samtlige innbyggere støtter kravet om 2 ambulansefly stasjoner i Alta. Så kjære folk, signer oppropet og del budskapet.

VI HAR INGEN LIV Å MISTE. Vi blør ikke langsommere her nord.