All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2014 All tid Opprop navnLaget
254 255 Nei til blokker på Rønningen Folkehøyskole og trafikk kaos
Til alle beboere i Myrerskogen. Opprop: Stopp utbyggingen på Rønningen Bebyggelse: Nok en gang er det sendt ut et Planforslag for Rønningen Folkehøgskole. På oppfordring fra Byutviklingskomiteen, som ønsker en forhøyet utnyttelsesgrad, har Arcasa Arkitekter og Plan og bygningsetaten utarbeidet et nytt forslag som innebærer blokker på 5/6 etasjer (5 etasjer pluss heishus på toppen, altså 6 eta...
2014-06-12
252 353 JA til en universelt utformet kollektivtransport!
Vi i Norges Handikapforbund Ungdom Oslo krever en universelt utformet kollektivtransport. Dette hjelper ikke bare oss med nedsatt funksjonsevne, som da vil få mulighten til å delta på flere samfunnsarenaer på lik linje med andre. Det gjør også at flere vil ha muligheten til å bidra i den kanskje største utfordringen vi står overfor globalt i verden idag: miljøet vårt! Ja til at alle skal ha muligh...
2014-10-27
249 250 Nei til asylmottak på Grønnåsen
Erling Skipnes AS og Bodø mottakssenter planlegger etablering av asylmottak for 8- 12 menn i huset hvor Bodø dagsenter tidligere holdt til på Grønnåsen i Bodø. Lurer du på noe mer så finner du oss på Facebook "Nei til asylmottak på Grønnåsen".    ...
2014-10-17
249 249 Vi som vil BEHOLDE BASISTRENING i U-skolen i Lillehammmer
Våren 2014 strøk Lillehammer kommune støtten til basistrening ved de tre ungdomsskolene i kommunen. Tilbudet koster kr 300.000,- per år, og er ikke et lovpålagt tilbud for kommunen, men likevel et innarbeidet og suksessfylt prosjekt. Basistrening har eksistert i åtte år i Lillehammer. FAU ved ungdomsskolene i Lillehammer mener at et slikt tilbud ikke kan strykes. Dette er et kostnadseffektivt tilt...
2014-06-14
248 252 Nei til sammenslåing av ungdomskolene i Fræna
Dette oppropet er laget av Aksjonskomiteen mot nedleggelse av ungdomskolene i Ytre Fræna. Aksjonskomitéen er opptatt av at ungdomskoletrinnene i Bud og Hustad ikke skal flyttes til Fræna Unngdomskole. Det presiseres at vi er i mot sammenslåing på bakgrunn av konsekvensene for elever, samfunnsmessige og økonomiske forhold. Så lenge det eneste argumentet for å flytte er syltynne økonomiske argument...
2014-11-06
248 248 Nei til kutt av skolebusstilbudet
Skolebusstilbud for 2. til 10. klassinger fra Muruvik til Hommelvik må opprettholdes. Samme gjelder for ungdomsskoleelever fra Sveberg til Hommelvik, og elever ved Nedre Grønberg....
2014-05-08
247 247 BEVAR FURUMOEN SYKEHJEM I SKJERSTAD!
Furumoen sykehjem er den største arbeidsplassen i tidligere Skjerstad kommune. Omgjør politikerne dette til bokollektiv går mange arbeidsplasser tapt i bygda. Det vil ha stor betydning for bygda og selvsagt også for de som har sitt arbeid her. Furumoen er at av de beste sykehjemmene i Bodø kommune og det vil koste penger å bygge sykehjemmet om til bokollektiv! Og hva med sykehjemsbeboerne og deres...
2014-04-25
246 275 Si NEI til nedleggelse av Hønefoss skole (Lukket)
I forhold til nedleggelse av Hønefoss skole er det flere tema som fortsatt er uavklart og lite belyst, dette reagerer vi på og ønsker å protestere på vedtaket om nedleggelse.   Støtt oss ved å signere vår underskriftskampanje!   1. Skolen er vedtatt nedlagt til tross for at det ikke er utarbeidet en plan for skolevei og økt trafikk i et allerede tungt belastet veinett. 2. Det er ikke blitt vist...
2014-11-10
244 249 Vern Regndalen
Stå saman om å redde Regndalen frå kraftutbygging! Ver med på dette oppropet, vi er mange som er glade i den ville Sunnmørsnaturen vår (For English language look further down the page) Regndalen er eit av dei siste uberørte områda på Rånahalvøya i Sunnmørsalpane. Ikkje berre er Regndalen uberørt, men den er også eit fantastisk skue. Omkransa av ville, forrevne tindar, delvis dekt av den flotte Re...
2014-06-07
243 245 Barn på flukt i Norge. Stopp dette nå!
Til helse-og omsorgsminister Bent Høie, barne-likestillingsminister og inkluderingsminister Solveig Horne, beredskapsminister Anders Anundsen. Vi krever større rettsikkerhet og støtte til de som blir utsatt for vold og trusler i nære relasjoner. Hvorfor er det slik at de som opplever dette ikke får den sikkerheten de har krav på? Hvorfor er det vi som blir utsatt for dette som må ta alt ansvaret o...
2014-03-05
234 234 Ikke legg ned biblioteket i Hommelvika!
Malvik kommune vil legge ned biblioteket i Hommelvik for å spare . Biblioteket skal gjenåpnet når ny ungdomsskole er på plass, men ingen dato er satt for når det skal skje. Engasjer deg! Skriv under!...
2014-02-02
231 231 Redd Princess Måløy
Som mange vet skal Princess bli lagt ned i slutten av året. At då må vi som bor i vågsøy reise til Eid for å kjøpe laken....... Va vel langt det eller? Diskusjonene går om ka vi kan gjør for å redde butikken her i Måløy. Dette er mitt innspill, gjerne del med andre og komentere om ka dokke syns om at butikken blir lagt ned, for at eg kan få sende videre til Princess gruppen. Princess bør revurdere...
2014-10-08
230 749 Nei til smart strøm
Si NEI til ulovlig overvåking av ditt hus. Si nei til AMS målere. Nye strømmålere sender detaljert times-informasjon om ditt strømbruk tilbake til leverandør. Ved å analysere frekvens profiler og mønstre kan strømselskapet vite nøyaktig hvilke elektriske apparater du bruker, til nøyaktig tidspunk og nøyaktig periode. De vil kunne vite om du står opp midt på natten. Når du lager mat, hvor mange som...
2013-02-24
228 232 Røykenkåring 2015
Rektor Laila Handelsby og skoleledelsen har sammen med politiet blitt enige om at Røykenkåringen er noe vi elever ikke skal få oppleve igjen. Den har hvert år blitt arrangert på grusbanen utenfor skolen i en midttime, stort sett uten problemer, men nå er det altså slutt på tradisjonen. Vi kjemper nå for at de skal ta til fornuft, og for at tradisjonen skal opprettholdes. Vårt, og fremtidige russek...
2014-11-05
227 227 Si JA til bussbyen Tromsø
Troms fylkestrafikk vil redusere antall bussavganger i fylket, inkludert Tromsøs nære omland. Vi risikerer å miste et viktig fellesgode: muligheten til å komme seg dit en vil uten bil. Bidra med din underskrift og gi de folkevalgte tydelig beskjed: Ja til FLERE busser. Sats på bussbyen Tromsø! Manglende busstilbud på kveldstid og i helgene rammer grupper av befolkningen som ikke har andre transpor...
2014-10-26
221 223 Kjære chipsprodusenter, prøv igjen!
Flere og flere har oppdaget at den eneste måten man kan gå ned i vekt på er å slutte med raske karbohydrater. I 2008-2010 var Sørlandschips forut for sin tid med å tilby sine kunder rotchips. Denne chipsen er laget av pastinakk og sellerirot, smaker himmelsk og er lav på karbohydrater. Den ble desverre tatt av markedet fordi kundene ikke kjøpte produktet. I dag, 4 år senere begynner vi å bli mer...
2014-01-28
209 209 NEI TIL BRAKKER PÅ GARD SKOLE!
Bakgrunn for denne underskriftskampanjen er pågående sak på Gard Skole i Haugesund, der undervisning for flere klasser er flyttet inn i bla. gymsal og bomberom grunnet manglene bruksgodkjennelse på midlertidige brakkebygg. Dette er uverdige forhold for både lærere og elever. Haugesund Kommune har bevilget 14 millioner (!!) til "Nye" midlertidige bygg. Dette mener vi er hårreisende og dårlig forval...
2014-10-30
209 210 Redd Bakkehaugen kirke
Oslo bispedømme vurderer å avvikle Bakkehaugen kirke som lokal kirke og heller leie den ut.  Menighetsrådet i kirken har besluttet å arbeide for å beholde kirken innen Den norske kirke. Jeg støtter Menighetsrådet og ønsker å beholde Bakkehaugen kirke som åndelig og sosial møteplass for beboerne i området....
2014-02-08
209 478 NRK, kan dere være så snille å sende dokumentaren Earthlings?
Det er bare rettferdig at vi viser den mørke siden av oss selv som vi helst ikke vil se. Dette er ikke bare en "film". Det er en dokumentar som vil forandre ditt sinn for alltid. Hver voksen bør vurdere filmen og dens budskap. Denne dokumentaren er en av de viktigste av vår tid og bør vises til alle. Den snudde livet mitt opp ned og forandret meg for alltid. Ja, earthlings viser det verste av det...
2013-12-30
209 454 Psykisk helse bør bli obligatorisk fag i skolen
Psykisk helse i skoklen Veien til god psykisk helse er kunnskap og åpenhet. Psykisk helse bør bli et obligatorisk skolefag (2 timer pr. uke) i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående. I grunnskolen pr. i dag har bl.a. fagene fysisk aktivitet, naturfag, mat og helse og samfunnsfag fast plass på timeplanen. Hvorfor står ikke faget psykisk helse på timeplanen da alle mennesker har en psykisk he...
2013-10-07
208 555 La musikk, dans og dramalinja på Fosen leve!
Musikklinja ved Fosen videregående skole trues fortsatt med nedleggelse. Til tross for aksjoner og underskriftskampanjer, sier fylkespolitikerne nei til å åpne for at elever i tiende klasse skal ha muligheten til å søke på musikklinja. Vær med å rope at «dette er ikke rett» og at «Vi vil ivareta den eneste musikklinja i Fosen-regionen». Vær med å rope for kulturen på fosen. Vi har ikke noen første...
2013-05-15
207 326 Redd Holt 4H Læringstun - for ungene våre
Læringstunet er en besøksgård retta mot hele byens befolkning, med fokus på barn og unge. Det er en del av Inn på Tunet-ordninga. Her får besøkende møte og delta i stell av griser, høns, kaniner, sauer og lam. Skole- og barnehagebarn får gjennom skolehagen delta i produksjon av økologiske grønnsaker. Gjennom nærkontakt med dyr, planter og gårdsliv får en praktisk forståelse av hvor maten kommer f...
2013-12-03
203 358 Stopp Addictologi Akademiet
Denne underskriftskampanjen er laget for å sette søkelys mot manipulasjon, psykisk terror , overgrep , svindel , hjernevasking og inkorrekt behandling på Addictologi Akademiet i Oslo. Addictologi Akademiet drives og eies av Espen Andresen, og er en utbrytergruppe fra en rusbehandling i Sverige, som her i Norge, har utviklet seg med farlige sekteriske trekk.  Mennesker som har kommet seg ut , forte...
2014-12-15
196 313 Underskriftskampanje Sorperoa
Sorperoa Vel har engasjert seg mot varslet steinuttak i Grindberget i Sorperoa. Steinuttaket vil bli på størrelse med 10 fotballbaner, og tidshorisonten på uttaket er mer enn 50 år. For mer informasjon søk på Grindberget Fjelluttak på internett. Dersom du er i mot steinuttaket kan du undertegne på dette oppropet....
2013-12-04
194 198 Vi krever å få leve aktive liv!
Mange funksjonshemmede er kritisk avhengige av transporttjenesten (TT) for å kunne leve aktive og selvstendige liv, likestilte med befolkningen for øvrig. Mens nordmenn i gjennomsnitt foretar 3 enkeltreiser pr. dag (Transportøkonomisk institutt), har TT-brukere i de fleste fylker kun 2-4 turer i måneden, og det er ingen statlige føringer for TT. Dette skaper uakseptable skjevheter, basert på hvor...
2014-06-25
194 254 Non à la consommation de tortues de mer ! (Lukket)
        "NON A LA CONSOMMATION DES TORTUES DE MER" !!!    A l'intention du gouvernement de la Polynésie Française. L'assemblée de la Polynésie Française décide ce vendredi 18 avril 2014 d'autoriser la consommation des tortues de mer ! Même en créant un parc d'élevage,  ces animaux seront en danger et cela n'empêchera pas le braconnage ! La tortue verte (Chelonia mydas) est la seule tortue mari...
2014-04-24
189 1 224 Uføretrygdede til aksjon - Blir du med ?
UFØRETRYGDEDE TIL AKSJON-STREIK ? Når vil LO gå til politisk streik for å bekjempe de store forskjellene i samfunnet ? Når vil LO gå til politisk streik for oss på uføretrygd og for alle utenfor arbeidslivet ? Alle inkl. LO  vet at alle uføretrygdede i vårt samfunn mangler streikevåpen, fordi de ikke er i jobb. Dette vet regjeringen så utmerket godt og derfor er det så lett å innføre kutt og ord...
2014-12-15
184 810 Sunn skolemat for alle! (Lukket)
Maten har en nøkkelrolle for trivsel og helse. Det gjelder hele samfunnet, også skolen. Et felles, gratis og sunt skolemåltid er det aller beste tiltaket for å gi flere barn en god skolehverdag og bedre helse. I Sverige og Finland får alle barn i barnehage og skole et varmt lunsjmåltid. I Norge får de kanskje matpakke. Matpakke som skolemat forsterker sosiale forskjeller. Den fungerer tilfr...
2013-05-03
183 183 Nei til bygging av et regionalt kulturbygg i Grong (Lukket)
Kjære politikere i Grong Kommune! Vi ønsker å gi dere en tilbakemelding i forhold til det planlagte kulturbygget i kommunen. Vi ser at kostnadsberegningene for bygget stadig stiger, og at beløpet som i utgangspunktet var estimert til rundt 70-80 millioner kroner, nå har blitt til 153 millioner kroner. Samtidig ser vi at det gjøres innsparinger i barnehagene, skolene og helse- og omsorgssektoren. V...
2014-09-28
181 181 Reservasjonssaken opp på Legeforeningens landsstyremøte 2014 (Lukket)
Saken om reservasjonsadgang er under politisk behandling. Debatten tilspisser seg både på det partipolitiske plan og blant norske leger. I argumentasjonen for lovforslaget fra Regjeringenen er det enstemmige vedtaket fra Legeforeningens landsstyre 2013 et hovedpremiss. Forarbeidet internt i Legeforeningen synliggjorde at det er betydelig uenighet blant legene i denne saken. Debatten i...
2014-02-02
180 215 Nei til dykkerforbud på vrakene "Tirpitz" og "Blücher"!
Riksantikvaren ønsker å nekte oss dykkere opplevelsen å dykke på vrakene "Tirpitz" og "Blücher" for å verne om det de mer er kulturminner. "Tirpitz" ble hugget opp fra 1949-1960, etter at skipet ble kjøpt av staten. Under opphuggingen gikk det meste til jernverket i Mo i Rana. Det som ikke kunne omsettes ble dumpet ved eller et stykke unna vraket.  Rikantikvaren mener at det taes opp store verdier...
2014-12-20
166 166 Appell til alle fagforeningene om umiddelbar streik
 I forbindelse med de nye usosiale forslagene fra regeringen om arbeidsmiljøloven appellerer vi til alle fagforeningene om å starte streik umiddelbart. Vi nekter å vente lenger. ...
2014-12-13
166 185 Ja til reell religionsfrihet i Norge!
Signér dersom du vil ha reell religionsfrihet for alle i Norge! Religion og livssyn er personlig og et valg! "Til kulturminster Thorild Widvey, Det strider imot reell religionsfrihet at Den norke kirke (Dnk) automatisk skal ha førsteretten på din tro. Blir du født i Norge med minst én forelder som er medlem i Dnk, vil du selv bli tilhørig uten videre. Selv om du har foreldre med tilknytning til...
2014-10-08
164 275 Melkefri sjokolade med plantemelk
Veganere og allergikere over hele Norge synes det er på tide Nidar og Freia kommer opp med en melkefri sjokolade, som da kan nytes av alle. Det noe som trengs på det norske markedet og som ville solgt godt, da det er mange som ikke kan spise de vanlige melkesjokoladene. Det er utallige barn og voksne i Norge med laktoseintolleranse og melkeallergi, i tillegg til veganere som ikke får muligheten t...
2014-07-17
162 162 Til Høyre i Sandefjord: Realiser Jahrestranda!
  Oleon i Sandefjord legger ned driften neste år og vi har nå en unik mulighet for at tomten kan omreguleres til boligformål. Oleon-tomten er ett av få gjenværende sentrums- og fjordnære områder i Sandefjord, og ideelt for boligbyggingsformål. Området har en særdeles attraktiv plassering, en god og skalerbar infrastruktur, og vil skape et godt og trygt boområde og -tilbud, for så vel barnefamilier...
2014-03-04
158 160 vi ønsker lokale bilbaner til ungdom
Dette er for og holde den farlige kjøringen unna veiene, la oss få baner, som vi kan kjøre kvelder/helger på, for og ha det litt gøy! Bil interessen er stor i norge, og mange liker og leke seg med bilen sin....
2014-09-23
155 170 Ja til tøybleie støtte i alle kommuner
Mange kommuner gir tilskudd til de som vil prøve ut tøybleier på barna. Vi ønsker at alle kommuner skal innføre stønad for å minske avfallsmengden.  ...
2014-04-20
154 181 Vekk med kryss, og ja til oppgradering av Holmenbrua NÅ.
Buskerudbyen er en farse. Et lyskryss ble etablert for at kollektivtrafikken skal frem. Dette resulterte i et kaos rundt i byen som ingen før har sett maken til. Oppi dette avdekkes det at Holmenbrua ikke tåler denne belastningen. Det er konstant køer. Statens Vegvesen har tilbakeholdt opplysninger om brua tilstand for byens folkevalgte i 24 år.  Det som startet med et lyskryss, kan i verste fall...
2014-11-12
151 313 Nei til eiendomsskatt i Saltdal Kommune!
Signer dette opprop og du er med på å støtte opp mot forgubbing av Saltdal Kommune. Ved innføring av eiendomsskatt i tillegg til de økende kommunale avgifter blir det mindre attraktivt  å etablere seg i Saltdal Kommune....
2014-11-28
149 5 582 Fastleger skal ikke nekte abort
KrF, Høyre og FrP har gått sammen om å innføre fastlegers rett til å nekte å henvise pasienter som trenger abort, assistert befruktning eller hormonprevensjon. Å henvise pasienter er en del av en fastleges jobb, og ikke noe man bør kunne reservere seg mot. Pasienter i en vanskelig situasjon skal ikke måtte føle seg dømt av legen sin. Hvis du som fastlege ikke klarer å henvise en pasient som treng...
2013-10-03
148 184 Marriage should be about love, not money. unreasonable income law
Ekteskapet skal være om kjærlighet, ikke penger. Opprop mot urimelige inntekt lover. (Enlish below) Bli kvitt det inntektekts kravet! Beskytt familiene. La ektepar og barn bo sammen uten penge-krav. I dag må en Norsk statsborger ha Nok 246,136,- i inntekt for minst de siste tre årene for å ha kontakt med sine kjære. En del av den nye regjeringen ønsker å heve dette til Nok 426,000,- Denne loven br...
2013-10-24
147 155 Hundepark i Gjøvik!
Har lenge lurt på hvorfor Gjøvik ikke har egen hundepark, så mange firbente venner som bor her! Starter derfor denne underskriftskampanjen for å se hvor mange som støtter forslaget om egen hundepark i Gjøvik! Har prøvd å kontakte kommunen tidligere uten at det har ført til noe. Håper det kan hjelpe på om vi har mange underskrifter å vise til! Del med alle du kjenner! :)...
2014-02-23
141 144 Vi vil ha skatehall i Ålesund!
I Ålesund har det lenge vært et voksende skatemiljø, men på grunn av mye regn synes vi i Ålesund Rød Ungdom at byen vår burde hatt en skatehall som skaterne kunne benyttet seg av i regnværet. Det var flott at vi for noen år siden fikk skateparken på Moa, men i en by som Ålesund er det ikke godt nok å kunne skate ute da deler av et skateboard kan bli ødelagt av regn. Så vi vil be Ålesund kommune o...
2014-05-10
139 139 Motmele til Bodø kommunes strenge båndtvangregler (Lukket)
Dette er et opprop for å få endret Bodø kommunes forslag til strenge båndtvangforskrifter . Frist for innlevering av kommentarer er 30.april 2014. Vi ber om at alle som er enige i denne motmelen signerer under digitalt, evt så kan oppropet skrives ut og sendes på sirkulering, da er undeskrift og telefonnummer nødvendig. Slike lister bes levert til Birgitte Svendsen tlf. 971 81191 innen 27. april....
2014-04-13
138 8 509 Si JA til #styrkjordvernet
Oppropet "Si JA til #styrkjordvernet" støtter oppropet "Stopp nedbygging av matjorda - nå" I november 2015 sier vi dette; "Styrk jordvernet i Norge!" Bakgrunn: Næringskomitéen skal avgi sin innstilling om ny nasjonal jordvernstrategi torsdag 19.november.  De regionale jordvernforeningene i Vestfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Telemark og Rogaland har tatt initiativ til oppropet Stopp nedbygging...
2013-11-27
134 134 Bevar Tustna Bilverksted (Lukket)
Om vi ikke aksjonerer vil Tustna miste enda en næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser. Denne gangen er det Tustna Bilverksted som står i fare for å gå inn i den nedslående statistikken over bedrifter som har måttet stenge dørene på Tustna. Formannskapet har diskutert Lutz Bachs søknad om leie av verkstedlokalet på Leira. Søknaden fikk ikke flertall i formannsskapet. De stemte for at verkstedets...
2014-09-11
131 162 NRK og TV2: Vi vil ha fokus på familievold i valgkampen 2015
På verdensbasis fører i følge the World Bank Data/FN vold mot kvinner i alderen 15 til 44 år til flere dødsfall enn kreft, malaria, trafikkulykker og krig til sammen. Dette faktum gjør vold mot kvinner til et av verdens aller største helseproblem, om ikke det desidert største. Vold i nære relasjoner, impliserer ofte barn. Barneombud Anne Lindboe ser alvorlig på at det ikke blir gjort undersøke...
2014-03-15
131 494 Nei til nedleggelse av Sykepleie På Hjul !
Byrådet i Oslo har foreslått å kutte støtten til Sykepleie På Hjul, drevet av Fransiskuhjelpen fra neste år. Dette vil sannsynligvis medføre at Sykepleie På Hjul må legge ned driften, og med det vil et utrolig viktig helsetilbud bli borte fra gata. Link til SPH ligger her : https://www.facebook.com/sykepleiepahjul for mer informasjon om hva de gjør. Signer denne underskriftskampanjen og vis at det...
2013-11-17
130 134 Saltfrie veier i Meløy
Dette er en underskriftskamanje for å fjerne salting av veiene i Meløy. Det sprøytes saltlake på våre veier i kommunen. Dette gjøres under alle værforhold.  Saltlaken ødelegger bilene som ruster, bremser forringes, frontruteog lykter blir dekket med salt. Er du enig i og ønsker å fjerne salting av våre veier, er det viktig at du signerer denne protesten som vi ønsker å fremme politisk i Meløy og m...
2014-11-24
130 133 Bevar strandsonen i Hurum!
Bevar strandsonen i Hurum! I forslaget til ny kommeuneplan for Hurum foreslår formannskapet å endre definisjonen av hva som skal gjelde for strandsone i Hurum fra et belte på 100m til et belte på 50m langs kysten. I de generelle bestemmelsene foreslår de også å snevre inn strandsonen ytterligere, ved å tillate bygging inntil 30m fra stranda i områder som fra før er regulert til bolig- eller fritid...
2014-08-17
Facebook