Nei til reservasjonsrett for fastleger

I september ble Krf, FRP og Høyre enige om å gå inn for at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort.
Dette mener vi er et enormt tilbakesteg for likestillingssaken, kvinnerettigheter og menneskerettighetene.
Årsaken til en abort er ikke en faktor i denne diskusjonen, dette handler kun om at kvinner i en svært vanskelig situasjon skal bli møtt med respekt hos fastlegen sin og at fastleger ikke skal få sette seg over norsk lov og velge sine pasienter.

Helseminister Bent Høie sier at kvinnen ikke skal møte disse legene da de på forhånd skal vite hvor sin lege står. Dette mener vi ikke har noe å si. Alle kvinner skal møtes med respekt og forståelse av fastlegen sin. Det er ingen menneskerett å jobbe som fastlege, det er derimot en menneskerett å få adekvat helsehjelp.

En fastlege kan ikke velge pasienter selv eller hvilke sykdommer/tilstander en pasient har. Alle har rett på lik behandling!

Underskriftene vil bli oversendt til regjeringen og stortingsrepresentantene før den endelige voteringen til høsten!

Lik oss på facebook: www.facebook.com/minkropp eller på instagram: jegnekter.

Sjekk også ut hashtaggen: #minkropp på twitter og instagram.

Vi oppfordrer i tillegg alle til å sende inn høringssvar til regjeringen på epost : postmottak@hod.dep.no. Merk mailen med "høringssvar - reservasjonsordningen. For mer informasjon se facebook.com/minkropp

Takk for engasjementet i denne viktige saken!