Nei til reservasjonsrett for fastleger

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Nei til reservasjonsrett for fastleger-oppropet.


Gjest

#1

2013-12-09 21:35

Legenes personlige mening er ikke velkommen når det kommer til abort. Leger skal behandle ikke nekte behandling, da kan de finne seg en annen jobb.

Gjest

#2

2013-12-09 21:55

En kamp som tok kvinner mange år å få gjennomslag for og så skal man plutselig ta fra kvinner den valgmulighetene som de(vi)sloss for.Jenter og kvinner i alle aldre: vi må på banen her og ta vare på vår rett til å bestemme over vår egen kropp!

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2013-12-09 22:57Gjest

#4

2013-12-10 09:32

Bra jobba! Dette er en viktig sak! Behold retten til selvbestemt abort!!

Gjest

#5

2013-12-10 18:18

Pasientens behov må gå foran legens.

Gjest

#6

2013-12-11 05:54

Det er pasientrettigheter som er saken,-ikke legerettigheter!

Gjest

#7

2013-12-11 12:49

Når man er fastlege, har man plikt til å gjøre lovpålagte oppgaver og de er det mange av. Fastlegejobben er en "pakke". Man kan ikke reservere seg fra alt man ikke liker i livet.

Gjest

#8

2013-12-11 17:16

Underskrevet!

Gjest

#9

2013-12-11 20:26

Finnes legejobber på gamlehjem også. Da slipper de antagelig å reservere seg mot dette.

Gjest

#10

2013-12-12 06:29

Kvinner må få bestemme over kroppen sin selv.

Gjest

#11

2013-12-12 10:55

En viktig sak for menneskeheten. Fordi dette kan være en stor stygg begynnelse på stigmatisering av andre såkalte "grupper" som ikke passer for legene.

Gjest

#12

2013-12-12 11:42

Blir dette gjennomført så går vi tilbake til den tid da folk med penger og status fikk innvilget abort ,og mange unge brukte bla strikkepinner og ødela seg for resten av livet

Gjest

#13

2013-12-12 16:48

Dette er kvinners valg. Om en lege skal kunne nekte noen dette kan dette ødelegge framtiden til noen, og det syntes jeg ikke er riktig!

Gjest

#14

2013-12-12 22:28

Alle barn fortjener å være ønsket. Dette er vel ikke et tilbakeskritt for likestillingen men en overkjøring av kvinnen.
Her er KRF og dessverre Høyre (som har svelget minst en kamel) på villspor! Det er ingen kvinnner som benytter abort som prevensjon!

Gjest

#15

2013-12-14 17:14

Nei til reservasjonsrett for leger
Tore L. Tangen

#16 Re:

2013-12-18 19:15

#12: -

Okseavføring! Mordsyke kvinnfolk er da intelligente nok til å finne frem i markedet, slik at de kan få myrdet barnet de bærer.


Gjest

#17

2014-01-21 21:29

All helsehjelp skal være i henhold til Lov om helsetjenester. Pasientens behov skal være i fokus ved denne behandlingen. Om lege eller annet behandlingspersonell skulle ha en personlig religiøs overbevisning er dette fullstendig irrelevant i en behandlingssituasjon. Dette er en privatsak og skal ikke gå ut over pasientens rettigheter til helsehjelp. Helsevesenet skal ikke være en arena for religiøs aktivisme. Kan ikke en behandler utføre jobben sin av "samvittighetsgrunner" pga religion, så får vedkommende slutte i helsevesenet og finne en jobb hvor personlig overbevisning ikke er til et hinder

Gjest

#18

2014-01-21 22:03

Dette her er virkelig noe grunnleggende viktig! Hva skjedde med rettigheter og friheten vår!? Denne politikken er første steget mot slik det var før stemmerett til kvinner!

Gjest

#19

2014-01-21 23:24

 

Det er allerede reservasjonsrett for leger/helsepersonell som utfører selve abortinngrepet. Det blir helt feil at fastlegens samvittighet skal ivaretas fremfor kvinners behov i en ellers meget vanskelig periode i livet.
Det er en frivillig sak å være fastlege. Leger som ønsker reservasjonsrett for henvisning til et lovlig inngrep, bør ikke tilsettes i stilling som fastlege.

 


Gjest

#20

2014-01-21 23:28

Dette er en viktig sak, signer du også
Anonym

#21 Idioti

2014-01-21 23:54

Det er bra at det kommer frem hvordan enkelte fastleger EGENTLIG tenker... Det er faktisk ikke opp til fastlegen å vurdere om pasienten skal ta abort eller ikke. Pasienten selv bestemmer over egen kropp. Og når det kommer til reigion og alt det der, som er en annen sak, er det sikker flere fastleger som har en Gud som likevel utfører abort. Etter mitt skjønn, bør man styre unna fastleger som står i leddtog med Gud... Ettersom religion er en sinnssykdom...


Gjest

#22

2014-01-22 07:45

Jeg krever reserversjonsrett mot KrF.
vicki

#23

2014-01-22 08:03

med frihet så kan man vel bare bytte fastlege, eller henvende seg direkte til sykehuset? hvorfor skal man på død og liv tvinge leger til å ha en annen holdning når man snakker om frihet. er vel bedre å gå til en lege som ønsker å behandle deg enn en som er tvunget til det?

Gjest

#24

2014-01-22 08:57

Nei!

Gjest

#25

2014-01-22 09:40

Jeg har signert, har du?