Nei til foreslåtte endringer i barnehageloven!

 

  

Kunnskapsdepartementet har foreslått endringer i barnehageloven.

Hvordan ser det i praksis ut for barn, foreldre og barnehageansatte hvis endringene blir vedtatt?

 

1. Det åpnes opp for massekartlegging og omfattende innhenting og lagring av persondata om enkeltbarn, både skriftlig og digitalt.

 

2. Det kreves ikke lenger samtykke fra foreldre for å ta i bruk systemer, verktøy og metoder som vil samle inn og lagre data om barnet ved f.eks kartlegging av barnets språk og utvikling.

 "Et krav om samtykke som grunnlag for behandling av personopplysninger vil kunne være til hinder for at barnehagen kan gjennomføre sitt pedagogiske arbeid, og sikre et tilrettelagt tilbud." (utdrag fra forslaget- 6.8, s.32)

 

3. Barnehagelærerens metodefrihet fjernes.

 "Barnhageeier har det overordnede juridiske ansvaret, og har dermed rett til å velge hvilke system,verktøy og observasjonsmetoder barnehagen skal benytte for å følge med på barns trivsel og utvikling i hverdagen, og for å oppdage og følge opp barn med særlige behov for hjelp og støtte." ( utdrag fra forslaget 6.7, s.29 )

 

Kunnskapsdepartementet omtaler endringene som en "presisjon av barnehagens adgang til å arbeide med dokumentasjon og vurdering," og er tydelige på at det er barnehageeier (kommuner, private aktører o.l) som har rett til  å bestemme hva og hvordan barnehagelærere og øvrige ansatte skal arbeide med dette. Det oppfordres til samarbeid med styrer og pedagogiske ledere, men man kan ikke si nei. Foreldre har heller ikke lenger mulighet til å motsette seg systemer, metoder eller verktøy som barnehageeier pålegger de ansatte å ta i bruk.

Ønsker vi dette velkommen i barnehagen? Er det dette barna trenger? Ønsker du at det skal innsamles og lagres opplysninger om ditt barn uten ditt samtykke ?  

La barna få slippe en hverdag og barndom hvor alt skal måles, effektiviseres og standardiseres. 

 

Si et klart og tydelig NEI ved å signere dette oppropet!

Høringsfristen er satt til 19.januar, og ved å signere her sier du NEI til punkt 6.10 (Forslag til ny Lovtekst) i høringsnotatet om endringer i barnehageloven

Videre har alle sammen mulighet til å selv sende inn høringsuttalelser elektronisk til postmottak@kd.dep.no før 19.jan 2015. Gjør det!