Stopp tiggeforbudet!

http://i.imgur.com/gqPgMUfl.jpg

Nå blir det kriminelt å be om hjelp – stopp tiggeforbudet!

Her får du tre grunner til at tiggeforbudet bør stoppes. Du kan signere oppropet nederst.

1. Fattigdom må bekjempes – ikke straffes

Et medmenneske som tyr til tigging roper om hjelp i en desperat livssituasjon. Ingen ønsker at tigging skal være nødvendig, aller minst tiggeren selv. Likevel kan det ikke være kriminelt å be om hjelp. Vår oppgave er å gi tiggerne alternativer i form av arbeid, utdanning og andre former for sosiale tiltak, ikke å forby sosial nød.

2. Tiggeforbud er et renovasjonstiltak

Noen som argumenterer for tiggeforbud, mener det er viktig å fjerne tiggerne fra bybildet fordi tiggingen er til sjenanse for forbipasserende og turister. Her blir målet kun å skjule den sosiale nøden, uten at den forsvinner. Alle mennesker har lik verdi. Den sosiale nøden forsvinner bare hvis du og jeg stiller opp med medmenneskelighet.

3. Ingen tiggere er like

Man kan ikke snakke om tiggere som om alle er helt like. Noen argumenterer for tiggeforbudet ved å hevde at tiggere egentlig er kriminelle bander. Realiteten er at de er like forskjellige som deg og meg. Politiets mulighet for å slå ned på organisert kriminalitet er akkurat like stor selv uten tiggeforbud. Vi må huske at de fleste tiggere er mennesker i sosial nød som ber oss om hjelp. De må hjelpes, ikke straffes.

Hva kan du gjøre mot tiggeforbudet?

Nå kan hvert enkelt kommunestyre forby bønn om hjelp. Dette må vi gi tydelige signaler om at vi ikke tolererer. Regjeringen har også varslet at de ønsker et nasjonalt forbud til neste år. Vi har med andre ord fortsatt muligheter til å få politikerne til å stanse tiggeforbud i Norge.

Start med å signere dette oppropet.