Folket krever å bli hørt; Stopp bompengeringen fra 31.12.2016

Vedtaket om en utvidet bompengering ble vedtatt 09.12.2014.

Den opprinnelige bompengeringen skulle avsluttes 31.12.2016 etter å ha blitt forlenget flere ganger, med lovnad om at det skulle ta slutt på denne angitte dato.

Atter en gang har politikerene gått i mot folkets røst, og demokratiet har på nytt fått et skår i fasaden.

En finansiering av veinett skal dekkes av staten, ikke fylkeskommunen. Da får vi en skjeivfordeling i skattelegging som ikke hører hjemme noen sted. 

Alle benytter veinett på ett eller annet tidspunkt, ikke bare bilistene, også mopedister, motorsyklister, syklende og kollektivtransporten. Hvorfor straffe den hardtarbeidene menige for at han allerede bidrar grovt til statskassen?

 

Den nye velferdspakken vil ta livet av næring, industri og mang en familie i Stavangerregionen om den ikke fjernes, for godt.

Allerde nå ser vi at industri, næring og folk flytter ut av Stavangerregionen grunnet høyere arbeidsledighet, større økonomiske utfordringer i oljenæringen og hos de påvirkede leverandørene. Næringen flagger ut der den kan, og bedre blir de ikke med ny og dyr bomring.

Hvordan har politikerene tenkt at den økonomiske veksten i Stavangerregionen skal være bærekraftig om velferdspakken settes i aksjon? Hele regionen kommer til å oppleve inflasjon som følge av økte transportkostnader, høyere konsumpriser og manglende næringsliv i regionen. 

Dette er et kraftig innhugg i privatøkonomien, og et dødbringende slag for næringen.

 

Tenk over din privatøkonomi, har du og din famile råd til dette som en gjennomsnittsfamilie med 2 voksne, 2,3 barn og to biler?

 

Gjør din røst hørt, får vi 50.000 signaturer på dette, så går oppropet til fylkeskommune og storting!