Lærer, stå opp! Nei til ny arbeidtidsbestemmelse fastsatt av KS.

KS går inn for å fjerne sentrale bestemmelser for lærernes arbeidstid. Lærerne har til nå jobbet 43,5 timer lange uker, mens andre jobber 37,5 timer lange uker. KS ønsker å strekke lærernes arbeidsår ved at lærerne er mer til stede på skolen, selv om elevene ikke er der.

Det er ikke sånn i dag at lærerne har mulighet til å reise fra skolen kl 13.30 hver dag. Vi har bundet opp mye tid til møteaktivitet som foregår på skolen. I tillegg skal vi forberede en best mulig undervisning tilpasset opp til 30 ulike individer i et klasserom, vi skal gi underveis- og sluttvurderinger- skriftlig og muntlig. Vi skal ha utviklingssamtaler med elever og foreldre, vi skal melde barn til PPT og BUP, vi har bekymringer som skal meldes til barnevernet, og vi har den daglige oppfølgingen av elevenes læringsmiljø. Det meste av dette kan ikke planlegges flere måneder på forhånd. En elev er ikke et objekt som oppfører seg likt gjennom hele skoleåret. Det er helt umulig å skulle planlegge undervisning, som samtidig innehar prinsippet om tilpasset opplæring til hver enkelt elev, flere måneder i forkant. Det er også helt bortkastet å gi en tilbakemelding til elevene flere måneder etter den faktiske læringen har funnet sted.

Vi godtar ikke at lokalpolitikere nå skal bestemme hvor mange timer vi skal ha på hver oppgave. Vi er lei av at pedagoger og skoleforskning settes til side, og at den enkelte kommunes økonomi og rammebetingelser nå skal sette standard for hvordan skolene skal bli.

Som lærere ønsker vi å utføre en god jobb. Vi ønsker gjennom et godt læringsmiljø, gode forberedelser og gode relasjoner til elever, foreldre, kolleger og ledelse, å danne gode medborgere til samfunnet vårt. Men dette krever tid til planlegging og etterarbeid. Vi må kunne disponere den lille tiden vi har igjen etter det pålagte antallet undervisningstimer og møtevirksomhet, til å lage en god skolehverdag for våre elever, som er tilpasset hver enkelt.

Vi gir oss ikke denne gangen. Det handler om å være eller ikke være- ingen av oss ønsker å fortsette i en skole hvor vi ikke får gjort jobben vår.

NEI TIL NY ARBEIDTIDSBESTEMMELSE FASTSATT AV KS!

Underskriftene sendes til KS, utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen og statsminister Erna Solberg.


Lærere i den norske skole    Kontakt personen bak underskriftskampanjen