Lærer, stå opp! Nei til ny arbeidtidsbestemmelse fastsatt av KS.

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2014-01-26 19:07Gjest

#2

2014-01-26 19:27

Ser ikke for meg en tilværelse der jeg skal møte uforberedt på jobb, noe jeg er helt sikker vil bli sedvane med en slik arbeidstidsordning som den KS vil ha. Ser for meg en fryktelig tilværelse med "frikvelder" i angst og beven fordi morgendagens undervisning ikke er ordentlig forberedt.

Gjest

#3

2014-01-26 19:55

La meg fortsette å gjøre HELE jobben min, ikke bare LITT!

Gjest

#4

2014-01-26 19:59


Gjest

#5

2014-01-26 20:16

Veldig bra. Det KS prøver på vil ikke gi bedre elever.

Gjest

#6

2014-01-26 20:35

KS trekk kravet om ny arbeidstidsavtale!En "bundet" lærerstand kommer til å gjøre en dårlig og uinspirrert jobb. Vi kommer til å se tidenes lærerflukt.

Gjest

#7

2014-01-26 20:54

Eksemplet omtaler 30 elever som mye? Jeg har 2 fag i 5 klasser på ungdomstrinn.. Mye å gjøre ja. Mange navn, mange relasjoner, mange vurderinger og halvårsrapporter, IOP´er, individuelle tilpasninger... er 56 år og tar AFP el lign asap.


Gjest

#8

2014-01-26 21:40

For barnas beste, stopp denne galskapen!

Gjest

#9

2014-01-26 21:56

Oppropet har fått mi underskrift!

Gjest

#10

2014-01-26 22:01

KS vil lage en betre skule utan lærerarar

Gjest

#11

2014-01-26 22:15

Jeg ønsket å kunne gjøre en best mulig jobb for mine elever. Kan ikke se at det er så lett å få gjort uten at eleven er tilstede. Med fast arbeidstid så vil det ta tid før elevene får tilbake- og framovermelding i forhold til sitt arbeid. Det gavner ikke akk eleven...jeg blir så frustrert når forståsegpåere har alt vettet. Kunne kanskje vært lurt å rådføre seg med de som er i denne jobben. Hadde blitt rabalder om vi hadde kommet inn og visst best om hvordan andre yrkesgrupper skulle utføre sin jobb. For at vi skal få en bedre skole må alle forståsegpåere slutte, og la oss nå få arbeidsro og tid til å gjøre jobben vår. Jobben vår må gjøres når elevene er tilstede....

Gjest

#12

2014-01-26 22:32

Nei til ny arbeidtidsbestemmelse!

Gjest

#13

2014-01-26 22:48

Done!

Gjest

#14 Nei

2014-01-27 00:10

til KS sitt forslag til ny arbeidstidsbestemmelse!


Gjest

#15

2014-01-27 06:15

Ut fra dette innspillet til endring av arbeidstidsavtalen viser KS at de har skremmende lite innblikk i hvordan lærernes arbeidssituasjon er og hvordan en arbeidsdag arter seg. I tillegg til alle de nevnte forhold i oppropet ønsker jeg også å vise til hvor dårlige arbeidslokalene til lærerne er. Hvis jeg skulle sittet på arbeidsplassen min, et liten pult i et lite rom hvor tre andre lærere også jobber (nå har vi fått vite at enda en lærer skal plasseres der) ville jeg aldri fått ro til å gjøre rettearbeidet mitt. Inneklimaet er også dårlig. Mens arbeidslivet generelt går mot et mer fleksibelt organisering, skal lærerne oppleve mer kontroll. Til politikere m fornuften i behold; dette forslaget må stanses! Ønsker dere en lærerflukt?

Gjest

#16

2014-01-27 07:21

Signert!!

Gjest

#17

2014-01-27 10:04

Tidstyven KS vil nå stjele tid fra barna.

Gjest

#18

2014-01-27 10:26

Jeg jobber i vgs, og har samme tilstedeværelsesplikt som alle andre lærere. Tre av fem dager i uken starter jeg undervisningen halv ni og er ferdig med siste økt klokken fire. Riktignok med noen åpne timer innimellom, men de kan ikke benyttes til forarbeid/etterarbeid knyttet til undervisning, til det trenger man ro og tid. De "hvite" timene bruker jeg til samarbeid med kolleger, samtaler/veiledning med elever, skjemarutiner og annet forefallende. "Kontoret" mitt er en liten pult i et rom delt med 60 - 70 kolleger (ja, det er en stor skole), der det er forstyrrelser hele tiden.
Ergo: Den beste arbeidsplassen er hjemme.
Jeg lurer på hva KS har tenkt. Regner de med at når vi skal tilbringe enda mer tid på skolen - OG jobbe hjemme etterpå (for det kommer vi til å gjøre, ellers gjør vi ikke det som er jobben vår: undervisning), blir vi så slitne at vi ikke orker å protestere?
Jeg har vært lærer i videregående i snart femten år, og har enda til gode å "snu bunken". Alle grupper er forskjellige, alle temaer må tilpasses nye grupper.
Lektor i vgs. -

#19 Stopp tøvet fra KS - eller tap neste kommunevalg med dunder og brak - vi er 200 tusen velgere!

2014-01-27 10:42

- Færre lærere

- Flere undervisningstimer for hver lærer

- Mindre tid til å forberede undervisningen

- Lærerne skal være mindre til stede med elevene

- Lærerne skal være mer på skolen når elevene har fri

- Lærerne skal daglig fortelles at de er noen udyktige unnasluntrereKS gjør oppmerksom på at oppskriften bare virker i skolen. I alle andre bransjer vil dette medføre katastrofe og konkurs.


Gjest

#20

2014-01-27 16:27

Vær med og skriv under på oppropet!
kav

#21

2014-01-27 16:29

Eg skal framleis og uansett lage undervisninga mi så god som eg kan, men eg kjem nok til å prioritere andre oppgåver i lærarkvardagen noko annleis enn i dag


Gjest

#22

2014-01-27 18:26

Ta til fornuft!

Gjest

#23

2014-01-27 18:47

Viktig å si sin mening i dnne saken.
llhn

#24

2014-01-27 19:35

Signert!


Gjest

#25

2014-01-27 20:54

Hva skjedde med å øke lærerens status? KS viser null respekt for yrket og viser nok en gang at de ikke forstår hvordan skolen fungerer.