Lærer, stå opp! Nei til ny arbeidtidsbestemmelse fastsatt av KS.


Gjest

#26

2014-01-27 21:02

La lærere være lærere!

Gjest

#27

2014-01-27 21:12

!

Gjest

#28

2014-01-27 21:20

En viktig sak å jobbe mot at skal skje!
Jh

#29

2014-01-27 21:20

Kan jo ikke pynte juletreet i sommerferien...

Gjest

#30 Utaknemlige svin.

2014-01-27 21:37

Lerere for faan meg jobbe ikke bare sitte i møter og gå på kurs. Utaknemlige svin som resten av ofenlig sektor til helvete med dere.

Gjest

#31

2014-01-27 21:38

For å gjøre en god jobb som lærer trenger jeg tillit fra arbeidsgiveren ikke mere kontroll og bundet arbeidstid.

Gjest

#32

2014-01-27 21:56

Jeg jobber allerede flere timer i uka gratis! Det er ikke ork eller plass til mer!

Gjest

#33

2014-01-27 21:59

Hmm, for en som ikke er lærer , er det direkte vanskelig og forstå all argumentasjon som blir fremlagt. Det står i teksten til dette oppropet "lærere kan ikke gå hjem 13:30 hver dag". Visst dere da skal begynne på jobb klokken 08:00 og gå hjem klokken 13:30 vil det si at dere har 1292 timer på jobb. For vanlige dagarbeidere er det vanlig med 1950 timer.
At det å ta vekk 3 uker med ferie skal gjøre alt så mye verre, er vel heller en måte å være direkte fiendtlig til omstillinger.
Personlig bor jeg rett ved en skole, og kan si at det står sjelden eller aldri en bil igjen på parkeringsplassen etter klokken 15:00. Ja det skjer helt sikkert at lærere tar med seg jobb hjem(faktisk en fordel å kunne gjøre det også).
Hadde dere lærere vært på jobb fra 08:00 til klokken 16:45 på alle skoledager skulle jeg kanskje vært enig med dere. Men der skjer nok dessverre aldri.

Er dere villige til å være på jobb fra 0800-16:45 hver dag? Visst ikke du kan svare ja på det spørsmålet så bør du vurdere å komme med annen argumentasjon enn oppgaveretting, forberedelse og annet arbeid. De fleste skoler slutter klokken 14:00, og da burde det være god tid til både forberedelser, retting og vurdering av enkelt elever. Da vil man ha godt over 2 timer hver dag til å gjøre disse oppgavene.

Gjest

#34

2014-01-27 22:06

Signer !!!!

Gjest

#35

2014-01-27 22:27

La lærere få være lærere! La oss få ha innflytelse!
Lærer

#36 Re:

2014-01-27 22:31

#33: -

Jeg tror grunnen til at det står "lærere kan ikke gå hjem kl 13.30 hver dag" er fordi mange tror at lærerne pakker snippsekken og går med en gang undervisningen er over. På min arbeidsplass er det møter tre ganger i uka fra kl 13.30 til kl 15.30, og de andre dagene i uka er det kontortid, dvs div rapportering, skole-hjemsamarbeid og  forberedelser av undervisning. Jeg har jobbet på en del forskjellige skoler, og jeg har en helt annen oppfatning enn deg. Sjelden/aldri forlater lærerne din arbeidspult før kl 16 hver dag, ofte senere. Da tas datamaskinen med hjem, og man forbereder undervisning, retter elevarbeider og gjør annet forefallende.

Andre arbeidstakere har en arbeidsuke på 37,5 timer, mens lærere har en arbeidsuke på 43 timer. Derfor hsr vi avspasering de ukene vi har fri utover våre 4 ferieuker.

Jeg tror ikke at selv om du bor ved siden av en skole, eier sannheten om hva alle lærere til enhver tid gjør. Det er ikke tilfeldig at lærernes arbeidsuke er beregnet slik den er blitt. Det er fordi disse timene trengs (og vel så det).

 


Gjest

#37

2014-01-27 22:47

Signert!!

Gjest

#38

2014-01-27 23:36

Her kommer vi!

Gjest

#39

2014-01-28 05:28

En dekomprimering av arbeidsåret vil gi dårligere kvalitet på skolens tilbud. Det ønsker jeg ikke for mine barn.

Gjest

#40

2014-01-28 09:28

Er det ikke festlig at KS, som ønsker flere lærere, og flinke, motiverte sådanne, tror de når målet ved å ta fra oss den siste friheten vi ennå har?

Gjest

#41

2014-01-28 10:21

Ja, dette skriv eg gjerne under på!!!

Gjest

#42

2014-01-28 12:31

Viktig !!
Kjenor

#43 KS vil vekk fra kollektiv avtale om lønns- og arbeidsvilkår

2014-01-28 12:43

Foruten at KS foreslår at lærernes arbeidstimer spres over flere uker , fra dagens 39 opptil 45, ønsker man å fjerne alle sentrale bestemmelser !! KS ønsker også endringer i den avtalefestede undervisningstiden,..for som de sier å flytte styringsrett til arbeidsgiver og gi større mulighet for rektorene til å fastsette arbeidstid.
Dette er helt i tråd med styringsstystemet New Public Management.
KS har derved gått til angrep på selve fundamentet for alle fagforeninger, nemlig retten til å framforhandle kollektive sentrale avtaler !! Dette er i realiteten et angrep på fagbevegelsens eksistensgrunnlag !! Lykkes de vil dette få alvorlige konsekvenser, med på sikt ulik lønnsfastsetting landet rundt og ulike arbeidsvilkår !! Mange fagorganiserte vil dermed slutte å være fagorganiserte i og med at selve grunnlaget for fagbevegelsens eksistensberettigelse er borte. Det er det som på godt norsk heter fagforeningsknusing !!!

Gjest

#44

2014-01-28 12:49

Kloke arbeidsgivere lytter til sine medarbeidere. Hvordan kan KS vende det døve øret til det unisone ropet fra lærerne? Tragisk at vi har en så inkompetent og arrogant arbeidsgiver. Kan vi få en annen?

Gjest

#45

2014-01-28 13:07

Flott at dette blir satt i system.

Hilsen

Runar Nergaard
Lektor

Gjest

#46

2014-01-28 13:24

Bra!

Gjest

#47

2014-01-28 13:39

Signert!

Gjest

#48

2014-01-28 14:10

done

Gjest

#49

2014-01-28 14:25

La skolen være for elevene, ikke kommunene og administrasjonene....
sagh

#50

2014-01-28 15:17

Signert!