Lærer, stå opp! Nei til ny arbeidtidsbestemmelse fastsatt av KS.


Gjest

#101

2014-02-25 20:08

Det viktigste er at en får gjort en god jobb !  Da er ikke løsningen å si at bare en er på jobb fra  kl.08 til 15.30 fem dager i uken - noen uker til - så går det greit.

Det er klart at en må ha visse obligatoriske møtetider - men full bundet arbeidstid fører til flere negative sider med seg som f. eks angiveri - riktignok av enkeltpersoner - som selv sliter med å egen arbeidssituasjon.

Ellers, vet det kan være som å banne i kirken; men det hadde ikke gjort meg alt for mye - om jeg måtte jobbe en uke til om sommeren - OM jeg hadde fått vite at jeg kunne ta ut fri i løpet av skoleåret ellers. Men - da burde og elevene hatt kortere sommerferie - og lengre skoleferier innimellom, som f.eks juleferier osv. Det ville kunne være lettere å få spre ferier uten å ta elever ut av skolen.. kan være flere positive sider med å være fleksibel - er vel og derfor KS selv lokker nye potensiale arbeidstakere med akkurat det hos seg.

Det handler det om å ha en fleksibel innstilling - for at jobben skal bli gjort best mulig. Det blir den ikke av overkontroll i kontortid - når en likevel i tillegg må regne m å bruke ettermiddager og helger for å komme seg igjennom det en må gjøre - der og da. Som er forseint å gjøre - til sommeren.
Gjest

#102

2014-02-28 10:02

Ikkje drep LÆRARSJELA, KS! Me TRENG tida vår! GOD undervisning er KUNST, og det blir ein grell kontrast til kontortid og botnlinje! Me er ei DANINGsinstitusjon, ikkje ein fabrikk!

Gjest

#103

2014-02-28 10:19

KS, ikkje drep LÆRARSJELA! GOD undervisning er KUNST, og difor TRENG me tida vår! Me er ein DANINGsinstitusjon, ikkje ein FABRIKK! Kontortid og botnlinjetenking står i grell KONTRAST til oppdraget vårt: Dyrke REFLEKSJON og PERSONLEG vekst hjå EINSKILDELEVEN! Kontroll og mistillit drep det SÆREIGNE i lærarar og elever! Er EINSRETTING samfunnsopodraget vårt? Niks!

Gjest

#104

2014-02-28 11:05

Reis opp folkens,og signer! Viktigere nå, enn noen gang tidligere!

Gjest

#105

2014-02-28 11:35

Kan over 100 000 lærere være surmaget og vanskelig på vegne av seg selv?? Nei, vi kjemper for elevene våre i denne kampen. Kan virkelig vi lærere ta feil og KS ha rett? Vi vet hvor skoen trykker fordi vi har dem på!!!!

Gjest

#106

2014-02-28 13:59

Med KS sitt forslag blir min arbeidssituasjon forverret og tilbudet til elever og foreldre blir forringet. Jeg kommer til å søke andre jobber dersom KS sitt forslag går gjennom. Jeg vil hellr ikke ha flere planleggingsdager. Jeg har 6 års utdanning og 20 års erfaring. Det skulle vel holde for å gi god undervisning.

Gjest

#107

2014-02-28 15:51

Jeg er for demokrati. Nei til innføring av enevelde på arbeidsplassene

Gjest

#108

2014-02-28 18:52

KS gjør at de fleste lærere anser det som uinteressant å være lærer dersom KS får det som de vil. En spade er en spade og KS styret er idioter!

Gjest

#109

2014-02-28 20:48

Hårreisende udemokratisk i 2014.

Hårreisende manglende evne til å se læreryrkets perspektivog utfordring.Baserer seg på Mor Godhjerta og Florence.

Gi og ta, sier KS. -Hva får vi? Dette er ikke en  rasjonell forhandlingsmotstander en kan ta på alvor.


Gjest

#110

2014-03-01 12:07

Jeg gir med dette min respekt for læreren og kompetansen,arbeidet,engasjementet og tiden læreren bruker for å utdanne våre barn. Vis fremtidige lærere at det er attraktivt å ha en slik jobb! Gi den framtidige læreren motivasjon til å ville ivareta hver elev sitt behov. Gi læreren tilliten til å gjøre jobben sin. Å være lærer er det et fantastisk yrke og krever helt spesielle mennesker. De kalles idealister.

Gjest

#111

2014-03-01 22:07

Nei!
MonsuMette

#112 Tidsstudier av læreres ulike handlings- og tenkemål!

2014-03-02 20:01

Jeg tror ikke det er bedrevet tidsstudier av hva en lærer arbeider med på en ordentlig måte! Hvis noen hadde fulgt meg i mitt virke og mange andre lærere ville kartleggeren fått bakoversveis! Om en lærersjel skulle vandre ut tidlig en sjelden gang, ser du gjerne denne låse seg inn kl 17.00 og sitte ut over til alarmen går på skolen! Eller så sitter han/hun hjemme og besvarer, gir tilbakemeldinger, veileder hjemme via digitale plattformer på en privat krok i heimen, gjerne med egen arbeidsplass som arbeidsgiveren ikke betaler for! Sånn er det! Har dere ellers sett en lærer som går hjem tomhendt? I dag er det også slik at en god lærer forbereder seg hjemme med en didaktisk plan for de elevene en skal ha i utvikling! Det er ikke alltid det er god nok arbeidsplass og ro på arbeidsrommene! Det tenkes over supper og sauser...jobben er alltid med, en er i det hele skoleåret! Den som ikke tror det kan jo prøve en uke eller to! Det er slutt på at en lærer etter mange års praksis kan "snu bunken" som det ble sagt! Ikke er det morro "å snu bunken", og den læreren er det ikke rom for! Det er på tide å omtale lærere og deres yrkesprofesjon på en seriøs måte!

Gjest

#113

2014-03-04 21:05

En viktig sak å kjempe for.

Gjest

#114

2014-03-09 21:59

Velg alias

#115 Tema

2014-03-09 22:01

Nei!

Gjest

#116

2014-03-10 16:46

Signert!!!!

Gjest

#117

2014-03-10 17:06

Signer dette oppropet.

Gjest

#118

2014-03-10 23:32

Vi må unngå ein skulekatastrofe! Dette er ei VERDIsak: GOD undervisning krev TID, og det må ein ha for å dyrka GLØDEN og LÆRARSJELA!

Gjest

#119

2014-03-11 06:52

Signert.

Gjest

#120

2014-03-12 11:49

Jeg er lærerstudent, snart lærer og jeg håper mange studenter, lærere og andre signerer! :)

Gjest

#121

2014-03-12 14:54

Et hån for den innsats lærerne gjør i skolen. Det vil i hvert fall ikke gangne elevene.


Gjest

#122

2014-03-12 17:19

Forslaget til KS vil gjøre fornuftig undervisning umulig. Ta til vettet!

Gjest

#123

2014-03-16 08:36

Hvis lærerne ikke får mulighet til å gjøre en god jobb, går det ut over elever, foreldre og ikke minst bedrifter som trenger kvalifisert arbeidskraft. Dette vil få store ringvirkninger i samfunnet og det blir garantert dyrt for Norge.

Gjest

#124

2014-03-19 14:52

Har ikkje ord.

Gjest

#125

2014-03-20 14:59

Hvem kommenterer/spør om hvor mange uker oljearbeiderne i Nordsjøen har friperioder!