Lærer, stå opp! Nei til ny arbeidtidsbestemmelse fastsatt av KS.


Gjest

/ #11

2014-01-26 22:15

Jeg ønsket å kunne gjøre en best mulig jobb for mine elever. Kan ikke se at det er så lett å få gjort uten at eleven er tilstede. Med fast arbeidstid så vil det ta tid før elevene får tilbake- og framovermelding i forhold til sitt arbeid. Det gavner ikke akk eleven...jeg blir så frustrert når forståsegpåere har alt vettet. Kunne kanskje vært lurt å rådføre seg med de som er i denne jobben. Hadde blitt rabalder om vi hadde kommet inn og visst best om hvordan andre yrkesgrupper skulle utføre sin jobb. For at vi skal få en bedre skole må alle forståsegpåere slutte, og la oss nå få arbeidsro og tid til å gjøre jobben vår. Jobben vår må gjøres når elevene er tilstede....