Lærer, stå opp! Nei til ny arbeidtidsbestemmelse fastsatt av KS.

kav

/ #21

2014-01-27 16:29

Eg skal framleis og uansett lage undervisninga mi så god som eg kan, men eg kjem nok til å prioritere andre oppgåver i lærarkvardagen noko annleis enn i dag