Lærer, stå opp! Nei til ny arbeidtidsbestemmelse fastsatt av KS.

Lektor i vgs. -

/ #19 Stopp tøvet fra KS - eller tap neste kommunevalg med dunder og brak - vi er 200 tusen velgere!

2014-01-27 10:42

- Færre lærere

- Flere undervisningstimer for hver lærer

- Mindre tid til å forberede undervisningen

- Lærerne skal være mindre til stede med elevene

- Lærerne skal være mer på skolen når elevene har fri

- Lærerne skal daglig fortelles at de er noen udyktige unnasluntrereKS gjør oppmerksom på at oppskriften bare virker i skolen. I alle andre bransjer vil dette medføre katastrofe og konkurs.