Rettferdig pris til bonden

Jordbrukets krav hadde en ramme på 1,5 milliarder kroner, men regjeringen tilbyr 150 millioner kroner. Bøndene tilbys dermed en inntektsvekst som bare er litt over halvparten av det andre grupper får, noe som vil øke inntektsavstanden mellom bønder og andre yrkesgrupper. For å kunne fortsette arbeidet med å tette inntektsgapet mellom andre grupper og bøndene, la næringen opp til en gjennomsnittlig inntektsøkning pr. bonde på 35.000 kroner. Tilbudet fra staten er omtrent 10.000 kroner.


Bonden krever rettferdig betaling!

Hva gjør piloter, lærere eller andre som ikke får rett betalt for jobben de gjør?  Svaret er både enkelt og akseptert. De går ut i streik, lammer infrastruktur og annet som er viktig for vårt moderne samfunn. Men hva gjør bonden når han ikke får en rettferdig pris for sine produkter? Han kan reise til Oslo, marsjere opp Karl Johan og holde frem noen plakater hvor det står: «Nei, nå var dere slemme Sylvi og Erna». Så må han skynde seg hjem for å rekke kveldsstellet i fjøset.

Grasrotorganisasjonen Bondesolidaritet sier at nok er nok.

Det er ikke greit at stadig færre bønder kan leve av det vi produserer og at vår andel av prisen du betaler i butikken blir stadig mindre. 1985 fikk bonden i underkant av tre kroner for en liter melk, og i butikken kostet den cirka det dobbelte. Nå koster melka over 15 kroner per liter, men bonden får kun litt over fire kroner.

Bondens produktpriser er doblet, men prisen forbrukeren betaler er firedoblet. Med denne utviklingen skulle vi hatt åtte kroner per liter, men sånn det er i dag er vår inntjening faktisk halvert. Det er mulig å leve av yrket, bare bonden får rettferdig betalt.

Vi får én fjerdedel av det melka koster i butikken. I Canada sitter bonden igjen med to tredjedeler av melkeprisen. Hvorfor kan ikke vi i Norge få til det samme?

Signer oppropet for å si at nå er det på tide at bonden skal kunne leve av det han produserer!

Regjeringens forhandlingsleder Leif Forsell uttalte at regjeringen ønsker større enheter, og at deltidsbønder derfor må annet lønnet arbeid ved siden av. Hvilken annen arbeidsgruppe får beskjed om at de må ha en ekstra jobb for å kunne overleve? Bondesolidaritet mener dette ikke bare er frekt, men helt uhørt! Vi krever å få rettferdig betalt i forhold til hva det koster å produserer landets mat.

Hvis vi vil fortsette å ha tilgang på kjøtt, melk, egg og korn fra Norge, må bøndene og Norges befolkning nå vise at vi står sammen i kampen!


http://1.bp.blogspot.com/-6_ATGPPhE54/T7AXV5ltb1I/AAAAAAAAADU/pIwkglI65Hw/s320/logo.png

 

 

 

 

 

Les mer på bondesolidaritet.no og på Facebook-gruppa Bondesolidaritet