Mest populære underskriftskampanjer i 2017 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Sylvi Listhaug ut av Regjering

Vil du ha en innvandrings- og integreringsminister som ikke drar til Sverige for å se hvordan vi ikke skal ha det? Vil du ha en innvandrings- og integreringsministerr som ikke gjør sosiale stunt i 20 lag med flytevest for å se "hvordan flyktninger har det"? Er du enig når Bjørnar Moxnes sier at han, med hjep av resten på stortinget skal få Sylvi Listhaug må bli arbeidsløs?  Da bør du signere dette oppropet for Akkurat det. En regjering uten Sylvi Listhaug. Norge er et demokrati, og sammen er vi

Laget: 2017-09-12 Statistikk

Stans Spektrum

Vi krever at utbyggingen på Nidarø i Trondheim må stanses til fordel for en løsning som ivaretar bymiljøet, kulturen, idretten og messebyen. Bildet viser nye Trondheim Spektrum etter den planlagte utbyggingen. Illustrasjon: Link ArkitekturDen 14. mars 2017 vedtok Bystyret i Trondheim med 36 mot 31 stemmer å gi klarsignal for bygging av en ny storhall på Nidarø, en verdifull grønn lunge for hele byen. Det er også et sårbart boligområde med dårlig kollektivdekning og store trafikale utfordringer.

Laget: 2017-08-31 Statistikk

Ikke legg ned Gakori Barnehage

Foreldre og ansatte ved Gakori Barnehage ønsker en kamp mot politikernes forslag om å nedlegge Gakori Barnehage. Vær med på å beskytt våre barn, våre barns hverdag skal ikke styres av små økonomiske hensyn, barnehager er ikke noe man kan stenge å åpne over natten!Din underskrift kan være avgjørende i kampen mot nedleggelse av Gakori Barnehage. Tusen takk for din støtte.

Laget: 2017-10-30 Statistikk

Ja til Kultur I Gamle Oslo

    Politikerne må ta ansvar! KIGO står i fare for å legge ned! KIGO (Kultur i Gamle Oslo) er en ideell organisasjon som tilbyr gratis kulturaktiviteter til barn og unge i Bydel Gamle Oslo, drevet av Kaja Vardøen og Sara Engmann Lydiksen. KIGO tilbyr bl.a. gitarkurs, dansekurs, dramakurs og skolegårdsdisko til bydelens skoler – og ikke minst barnekoret Crescendo med sine 70 korister på Gamlebyen Skole. Alle tilbudene er gratis og basert på ideen om å gjøre de tilgjengelig for alle barn som ønske

Laget: 2017-11-27 Statistikk

La matjorden på Liland ligge

27. september vedtok bystyret i Bergen en plan for Blomsterdalen som, dersom den får stå, vil føre til nedbygging av 1139 dekar produktiv jord (tall fra etat for landbruk). Mye av denne jorden er blitt dyrket i over 700 år og det tar mange hundre år å bygge opp like god matjord andre steder. Vi har i Norge i dag en selvforsyningsgrad på rundt 40% og kun 3% av landarealet er fulldyrket. Å bygge ned mer jord vil bidra til at disse tallene blir enda lavere. Politikerne snudde og godtok utbygging et

Laget: 2017-10-04 Statistikk

FÅ VEKK TRAFIKKFELLENE - GI BØNES BUSSLOMMENE TILBAKE

INNBYGGERINITIATIV – HORDALAND FYLKESTING   FÅ VEKK TRAFIKKFELLENE - GI BØNES BUSSLOMMENE TILBAKE   Aktuelt:                                                                                                          Gjennom dette innbyggerinitiativet ønsker vi å plassere ansvaret for fire trafikkfeller på Bønes hos våre fylkespolitikere; de må enten ta ansvaret for trafikkfellene eller treffe de nødvendige vedtak som instruerer administrasjonen til å reetablere de fire busslommene slik de var.   

Laget: 2017-10-11 Statistikk

Okkupasjon av Torvet i Kristiansand 29.07 - vi krever svar og handling fra Politidirektøren, Justisministeren og Statsministeren.

Hendelsene i Kristiansand lørdag 29.07 gir grunn til bekymring. At voldelige og ekstremistiske grupperinger får okkupere torget i Norges 5. største by, sender tankene tilbake til 1939.  Når skolerte provokatører får fritt leide, er det grunn til å tro at neste gang vi ser dem blir de enda mer selvsikre, enda mer utfordrende og at voldsbruken eksalerer helt til politiet setter en tydelig stopper for disse gruppenes handlingsrom. Problemet med demonstrasjonen, var ikke kun at den manglet tillatels

Laget: 2017-08-01 Statistikk

Nei til deling av faget Kunst og håndverk

Regjeringen har vedtatt å utrede deling av kunst- og håndverksfaget for å få mer praktisk arbeid inn i skolen. Blir forslaget vedtatt må elevene velge enten kunst eller håndverk på ungdomstrinnet. Vi er imot dette forslaget.   Styrken til faget Kunst og håndverk ligger i at det er samlet i ett fag. Gjennom håndverket erfarer elevene materialer og verktøy. Kunsten utforsker, skaper, utfordrer tradisjoner og har øye for det estetiske. Det er når kunst og håndverk møtes at problemløsning, design, i

Laget: 2017-03-21 Statistikk

NEI til forbud mot rescue hunder inn til Norge!!

  NÅ trenger rescue hundene VÅR stemme!!    VET DERE AT VI GODKJENTE NORSKE ORGANISASJONENE TAR PÅ FORHÅND PRØVER AV ALLE DISSE SYKDOMMENE DE ER SÅ REDDE FOR??   NEI TIL ETT FORBUD MOT RESCUE HUNDER INN TIL NORGE!! JA TIL STRENGERE REGLER FOR ALL IMPORT AV HUNDER OG ALLE SOM REISER MED DYR OVER NORSKE LANDEGRENSER!!    Vi i NDRS (Norwegian Dog Rescue Spain) eller bedre kjent som "vi som vil hjelpe hundene i Spania" og våre samarbeidspartnere har en rutine på prøvetakninger før hunden kommer til

Laget: 2017-03-09 Statistikk

Bli med å redde terapibassenget på Haukeland sykehus!

Bli med å redde terapibassenget på Haukeland sykehus!! Helseforetaket Helse Bergen planlegger å kutte 200 millioner i 2018-budsjettet. Et av sparetiltakene er forslaget om å legge ned terapibassenget som benyttes av ulike pasientgrupper med kroniske revmatologiske sykdommer, nevrologiske pasienter, grupper som trenger ortopedisk rehabilitering, pasienter med uspesifikke muskel- og skjelettplager, rygglidelser og smertetilstander. Bassenget blir også benyttet av andre avdelinger, blant annet også

Laget: 2017-11-20 Statistikk