Opprop for grendeskolene i Tvedestrand kommune

Vi som har skrevet under på dette oppropet er stemmeberettigede personer over 18 år, bosatt i Tvedestrand kommune.

 

Vi ser positivt på at kommunen satser på å bygge ny barneskole i sentrum og alt det andre spennende som skjer i kommunen vår nå. Med denne satsningen tar Tvedestrand et stort og viktig steg i riktig retning. Kommunen har nå en unik mulighet for vekst. Vi mener at vår attraktive skolestruktur skal spille en naturlig og viktig rolle i denne utviklingen. Grendeskolene har et stort potensiale når det gjelder befolkningsvekst. Skolene ligger spredt i kommunen, har dyktige og motiverte lærere og jevnt over god lærerdekning – og dermed ledig kapasitet for vekst.

 

Vi mener det er mulig å legge en god plan for vedlikeholdsetterslep, slik at disse utgiftene utgjør en mindre del av de årlige utgiftene til kommunen enn kostnadene ved å bygge en stor skole for alle. Vi ser også muligheten for å trygge enkelte skoleveier i forlengelse av den utviklingen kommunen nå satser på, slik at flere barn kan gå/sykle til skolen i fremtiden. Det vil være positivt i et folkehelseperspektiv.

 

Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021/budsjett 2018 svekker skolebudsjettet med flere årsverk, og kutter tilnærmet 3 stillinger til barn med spesielle behov. Vi ønsker ikke dette. Vi mener det vil være viktig for vår kommune, med store levekårsutfordringer, å styrke skolebudsjettet i stedet for å svekke det. Vi frykter at en reduksjon på 9 uspesifiserte årsverk i skolen innebærer nedleggelse av en eller flere grendeskoler i kommunen. En nedleggelse av skoler i denne perioden strider mot samtlige partiers valgløfter – og vil heller ikke kunne foregå etter god forvaltningspraksis, da pengene fjernes fra økonomiplanen før beslutningen om nedleggelse er fattet.

 

Tvedestrand har nå en unik mulighet for vekst – ta hele kommunen aktivt i bruk – la grendeskolene beholde sin naturlige plass i denne utviklingen.

 

 

Tove Hage Aargaard, Siri Brodersen, Nina Holmsen Engh, Britt Elisabeth Fossdal, Barbro Gilje Gustavsen, Ingeborg Marcussen Hübertz, Erlend Klouman Høiner, Jostein Langballe, Line Kurtsdatter Løvdal, Krister Moen, Kristin Kvarme Moen, Jimi Frank Nielsen, Roger Løvdal Nilsen, Tuen Rosseland, Sylvi Ramseng Solli, Fredrik Sørvig og Sidsel Werner.


Opprop for grendeskolene i Tvedestrand kommune    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Opprop for grendeskolene i Tvedestrand kommune kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook