Nei til stengning av FM nettet i 2017

Den 7 desember 2016 ble det vedtatt i Stortinget å slukke FM båndet fra januar 2017. Veldig trist med politikere som er helt i utakt med sine velgere, i januar ble det stille i 100 tusen vis av radioer i Nord Norge! Så skal de andre 20 millioner radioene bli stille i løpet av 2017. Det blir stille på kjøkkenet, på badet, i bilen, på jobben, i stuen, på hytta. Dette er verdens største forurensnings-prosjekt organisert av myndighetene. Vi går foran i verden som et skrekkeksempel på ressurssløsing - om ett år vil alle lure på hva i verden er det vi har gjort i dette landet. Fordi et fåtall personer ikke skal tape ansikt - så skal vi få servert milliardkostnader med å måtte kjøpe nye radioer. Jeg tror folket løser dette ved å slutte å høre på NRK på radio(DAB) for de kommersielle radioene som er blitt ned på denne "løgnen" så vil fallet i lyttere bli så stort at de kommer til å få store økonomiske problemer med annonsering pga. for få lyttere, og så må de nedbemanne....

Vi trenger at så mange som mulig blir med i dette oppropet for å stoppe at FM båndet skal stenges i 2017. Gjør en forskjell og registrer deg på oppropet. (hvis du ikke får mail - sjekk spamfilteret)


Det er tidligere sendt følgende brev til Familie- og kulturkomiteen, Statsministeren og Riksrevisjonen, uten å få svar:

 

Til Familie- og kulturkomiteen  

Jeg ber dere innstendig avvente å beslutte å slukke FM nettet til en videre konsekvensutredning er foretatt. Den må foretas av uhildete og objektive deltagere og ikke av NRK, eller lobbyister som Digitalradio Norge som farer med løgn, propaganda og feilinformasjon som har store økonomiske konsekvenser både for enkeltpersoner og for landet vårt. Jeg skal ikke dokumentere alt dette her, men har betydelig dokumentasjon på fakta i feilinformasjonen og tilbakeholdelse av informasjon.

Som dere sikker har fått med dere så er situasjonen endret mye fra den tid dette ble besluttet gjennomført og de fleste trodde dette ville være en god ide. Nå avventer eller stopper de fleste land utrullingen. Riksdagen i Sverige har stoppet prosjektet basert på utredning fra den svenske riksrevisjonen. Dette burde dere lese grundig hvis dere ikke har gjordt det enda, her er utdrag som omhandler 3 av de viktigste årsaker:

"Nå har en enstemmig Riksdag i Sverige formelt vedtatt Regjeringens forslag, som følger opp en rapport fra Riksrevisjonen i Sverige som var sterkt kritisk til hele opplegget. Det var kun en kort debatt i Riksdagen før vedtaket, opplyser bloggen digitalradion. Det betyr at debatten om FM-slukking er død i vårt naboland."

1. Bah Kuhnke har uttalt: «En av de mest allvarliga invändningarna gäller hur en övergång skulle påverka totalförsvaret och Sveriges katastrofberedskap, inte minst möjlig­heten att vid en kritisk samhällsfarlig händelse kommunicera så kallat VMA (Viktigt meddelande till allmänheten)».

2. «En central förutsättning för en framgångsrik övergång till digitalradio är att det finns en efterfrågan hos allmänheten. Exempelvis Post- och telestyrelsen lyfter fram att det är oklart om det finns en konsumentdriven efterfrågan, »

3.  «Täckningsgraden är ett annat problem som lyfts fram av flera remissinstanser. Även i det mest utbyggda scenariot är det osäkert om digitalradion når hela Sverige. »

I tillegg til overnevnte er det så mange vesentlige mangler og feil knyttet til beslutninger og gjennomføring av vedtaket at dette kommer til å bli en sak for ettertiden som vil bli gransket og dere som politikere vil blir satt i et meget kritisk lys for "Hvordan var det mulig å gjennomføre en slik beslutning som er til ulempe for folket, ulempe for samfunnet til høye kostnader drevet frem av noen politikere/NRK som ikke vil tape ansikt fordi det er gått prestige i saken"

Dette er et eksempel på avstanden mellom virkeligheten/folket og politikerne som gir politikerforakt. Det er en grunn til Brexit, det er en grunn til Trump, når man ikke lytter til folket, når man ikke har respekt for folket – så ender det til slutt med at folk ikke finner seg i å bli behandlet dårlig.

Jeg har fulgt saken tett helt siden vedtaket som ble gjort av politikere som ikke hadde noen innsikt i saken, men stolte på at dette var en god ide – ingen vil jo være i veien for fremskrittet.

Men dette var jo ikke et fremskritt med faktisk et kraftig tilbakeskritt på mange områder:

· Dette er ikke digitalisering for fremtiden når det gjelder lyd. Dette er et kraftig tilbakeskritt med lydkvalitet som stammer fra tiden før vi fikk mp3, det er ikke Hi-Fi som er en standard. Det finnes mange artikler på dette men linker opp en av dem: http://www.lydogbilde.no/nyheter/hi-fi/derfor-suger-dab-lyden. Fremtiden er en kombinasjon av FM og Internettradio.

· Dette er ikke noe som er krevet eller ønsket av folket – det er drevet daglig propaganda og reklame (der konsesjonen er reklamefri radio) av NRK - hvor det reklameres med DAB fortreffelighet - som er en løgn. Alle ansatte i NRK har munnkurv og forherliger DAB. NRK Sjefen står på TV og leser fra "manus" (designet svar fra PR byrå) og ren og skjær løgn om temaet – og slipper unna med det, slipper å stå til ansvar for det. Når du lyver lenge nok - så tror jo folk på det du sier?

· Det må investeres milliardbeløp i gammel teknologi for å virkeliggjøre DAB+  –  hvor vi alternativt har en årlig kost på 200 mill. i drift av FM båndet.

· Ingen utlendinger som kommer på besøk til Norge vil få inn radio når FM er slukket ned for hovedkanalene. Jeg tror de fleste bilister hører på radio i bil, og dette vil være til vesentlig ulempe for Norge som turistnasjon. Det er ikke DAB radio i bilene i Europa. Noen mener at det er jo bare å sette på adapter – det er lav kvalitet, det er kostbart, er forferdelig dårlig og lite robust løsning. SNår du reiser til utlandet f.eks Sverige så får du ikke radio lengre hvis du bare har DAB i bilen, der finnes det kun FM sendinger, da blir det stille i bilen hvis du ikke har FM, noe som gjelder de fleste land i Europa. http://nordnorskdebatt.no/article/no-service 

· Vi skal kastes kanskje 20 millioner radioer som er meget velfungerende. Her skal ikke bare FM radioer kastes men også DAB radioer (ikke DAB+). FM og lytting på radio er en del av nasjonens grunnleggende infrastruktur. Vi skal altså bare avskaffe en stor del av infrastrukturen i landet, faktisk den best fungerende infrastruktur vi har i landet. Folket kommer ikke til å kjøpe DAB+ radioer. De dropper dette slik at radio blir dessverre en del av historien, avviklet ved dere politikere.

· Kasting av 20 millioner radioer er en forurensning som er uten sidestykke, hele verden vil være rystet over hva som skjer i Norge i en tid da vi virkelig må sette forurensning av kloden og bruk av ressurser på kartet. Hvor er miljøbevegelsene? Det er helt uforståelig for meg at jeg skal måtte kaste over 10 radioer som vi har i vår familie og som vi lytter på hver dag

·  Det er nesten ingen biler i Norge som har DAB+ radio – så folk kommer til å slutte å høre på radio i bil (2 millioner biler uten DAB+).

·  Varsling og beredskap – Radio er en del av vår infrastruktur – både til lands og til vanns. Vi reduserer vesentlig beredskap for varsling og sikkerhet. På spørsmål om hvorfor det ikke er DAB dekning til havs blir det svart av Øyvind Vasaasen: "Fordi det ikke har vært noen krav fra myndighetene om DAB-dekning til havs"

Hør hva Styreleder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, som selv er fisker, har tidligere sagt at laget har mottatt meldinger fra fiskere om til dels dårlig DAB-dekning. "– Det fremstår nærmest som komisk at vi med vår kystlinje og omfattende næringsvirksomhet innenfor både fiskerier og annen maritim næring, skal gå fra noe som fungerer til noe som vi ikke er sikre på at fungerer, mener han."

·  Når NRK mener at det er full dekning i Norge så lyver de. Dette henger sammen med hvordan man måler. Etter at NAF ba sine medlemmer melde fra om steder med dårlig DAB-dekning, kom det inn over 1.000 klager på to uker. http://www.dn.no/nyheter/2016/11/23/0521/Politikk/1000-dab-klager-pa-to-uker

 

NRK er så grenseløs frekke at de tar all digital lytting til inntekt for DAB, då kår du lytter på internettradio, hører på Spotify/Apple music eller hører på NRK radio på iPhonen/Androide så sier de at de har oppfylt dekningskravet og derfor kan skru av FM nettet

Kjære medlemmer av Familie- og kulturkomiteen, her er det mange argumenter som enda ikke er tatt opp – jeg nevner bare noen av momentene om hvorfor vi:

1. Må utsette stengingen av FM båndet og

2. Deretter må vurdere å kansellere hele DAB+ utrullingen  

Jeg håper at dere tar til vettet og viser at dere er politikere av folket,  

Med vennlig hilsen
Marius Berg

Jar