NEI til nedleggelse av stekke kafé

Representanter fra Verdal Kommune har for få dager siden varslet om at Stekke kafe skal legges ned fra 01.08.2017. Bakgrunnen for dette er at de hevder de trenger lokalene til samordning av dag - velferds - og mestringstilbudet i kommunen og at lokalene skal brukes slik at det oppleves som en møteplass og bygging av sosialt felleskap.

De kan umulig vite hva de egentlig gjør.... Hverdagen på kafeen er det eneste tilbudet som finnes for flere av de som har med kafeen å gjøre...  De vil ikke kunne benytte noen av de tilbudene som kommunen mener de skal sette inn i stedet.... og kommunen sier økonomi ikke er årsaken.... 

Undervegs i prosessen har det vært helt stille fra kommunen og bare noen få har vært klar over prosessen.

Måten kafeen drives på er nettopp både ett dagtilbud - velferdstilbud og mestringstilbud ..... og ikke minst en møteplass og bygging av sosialt felleskap på tvers av alder, funksjonsnivå og nasjonalitet. 

Stekke kafe er en liten kafe i Verdal, egentlig ikke noen vanlig kafe... De som jobber der gjør en forskjell for beboerne som bor i leilighetene rundt kafeen. Stekke kafe har 4 fast ansatte og er godkjent lærebedrift som institusjonskokk.

Her serveres middag inkl. dessert og kaffe til en billig penge og den er åpen for alle. Fersk fristende variert god og sunn middag som både ser, lukter og ikke minst smaker godt. Beboerne i leilighetene i og rundt stekke er daglig innom kafeen for å ta en kopp kaffe, spise middag eller bare "slå av en prat" og ha sosial omgang med de andre. De som av ulike grunner ikke kan komme ned å spise får maten bringt opp til sin leilighet etter avtale. Noen må ha hjelp med å spise å drikke kaffe, noe hjemmesykepleien ikke har tid til.

I tillegg til vanlig kafedrift har de elever som er på Norskopplæring utplassert hos seg, og de blir møtt med omsorg og de lærer både språket og alt slikt som vi andre tar som en selvfølge som f.eks matoppbevaring, vasking mm. De knytter nettverk og blir innkludert i samfunnet. 

Stekke kafe har også vært en arena der ungdom (og andre) som sliter og ikke passer helt inn og som har mislyktes på mange andre ulike arenaer og som andre i kommunen har "gitt opp" får en sjanse og hittil har ALLE lyktes. Bakgrunnen for dette er at de som jobber der ser menneskene og stilller rimelige fornuftige krav samtidig som de blir møtt med forståelse for sine utfordringer i hverdagen. ALLE er gode på noe og har ressurser som kafeen har nytte av. 

På kveldene arrangerer kafeen ulike aktiviteter som f.eks Bingo, kortkvelder, konserter med lokale aktører mm. 

Dersom kafeen legges ned vil dette være katastrofalt for de som har kafeen som det eneste tiltaket som har fungert. Beboere som bor på Stekke vil få ett dårligere helhetlig tilbud som vil være avhengig av hva de kan få ut ifra hva de søker på.... og selvfølgelig hvor mange ulike egenandeler (matombringing, aktivitetstilbud ec) de har økonomi til.... Ungdommene som jobber der og de som er på Norskopplæring vil miste den arenaen som de mesterer og som møter de på deres behov.  

Vi trenger hjelp og trenger at dere skriver under og sier NEI TIL NEDLEGGELSE AV STEKKE KAFE  

Dersom du ønsker å lese mer om Stekke kafe og hva de har fått til kan dere lese her:

http://www.innherred.no/nyheter/article11262470.ece

https://www.nrk.no/trondelag/mobbing-forte-til-fire-ekstra-ar-pa-skolen-1.12519562

Takk for at du skriver under og for ditt engasjement i saken :) Vi blir veldig glade hvis du deler oppropet slik at det blir tilgjengelig for flere.   

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Mona Breding Lersveen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook