Karlsrud ut av Kommuneplanen som Fortettingsområde

Kommuneplanen for byutvikling er nå under revidering og åpner for innspill.

Karlsrud er i denne Kommuneplanen definert som et Prioritert Stasjonsområde og Utviklingsområde i ytre by, som åpner for utbygningsalternativer med store høyder og kraftig fortetting. Tidligere skisser med høyder opp til 14 etasjer er derfor en reell trussel mot vårt nærmiljø.

Eier av eiendommene Raschs vei 38 – 40 og Radarveien 4, Stor Oslo Eiendom, har på sin hjemmeside annonsert planer om å utvikle området med 17 000 BTA og 170 leiligheter. En galskap som må stanses før den starter. En slik utbygging vil rasere nærområdet og føre til press på skoler og annen infrastruktur som allerede er sprengt. Området rundt Karlsrud T-bane stasjon er allerede sterkt belastet med stor trafikk, som vil fortsette å vokse med igangsatte og planlagte prosjekter langs Cecilie Thoresens vei.

Med Lambertseter videregående skole, Karlsrud barne- og ungdomsskole og Tyrihans barnehage midt i dette området vil utbygningen som Kommuneplanen tillater ødelegge miljø og klima for oss alle. Sol og lys vil forsvinne store deler av året og reisen til og fra skole, barnehage og jobb vil bli enda farligere enn den er i dag. Vi ønsker å bevare nærmiljøet vårt og krever at planene om å bygge høyhus på Karlsrud stoppes. Vi krever at det trange arealet på Karlsrud blir tatt ut av Kommuneplanen som et prioritert Stasjonsområde og Utviklingsområde og utvikles i samsvar med eksisterende bebyggelse og slik infrastrukturen og småhusbebyggelsen rundt tillater.  

Vi ber deg derfor hjelpe oss med din underskrift, slik at området rundt Karlsrud T bane stasjon tas ut av Kommuneplanen som et prioritert utbyggingsområde.


Aksjonsgruppen Bevar Karlsrud    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Aksjonsgruppen Bevar Karlsrud kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook