Mest populære underskriftskampanjer i 2016 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Folkeaksjonen BEVAR ASKER

  Ingen kommunesammenslåing uten folkeavstemning         Asker er Norges 11. største kommune – stor nok til å kunne drives forsvarlig med faglig gode tjenester Tilhørighet, nærhet, lokaldemokrati – kort avstand mellom innbyggere og folkevalgte     I juni skal kommunestyret i Asker ta stilling til hvorvidt kommunen fortsatt skal være en selvstendig kommune, eller om den skal slås sammen med en eller flere av nabokommunene Bærum, Røyken og Hurum. Det er mange i Asker som mener at Asker bør fortse

Laget: 2016-03-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 869 863
2016 867 861

Stopp salget av Hauskvartalet

Vi som har signert dette oppropet ber bystyret i Oslo om å stoppe salget av Hauskvartalet.   Hauskvartalet i Oslo sentrum huser Bo og arbeidskollektivet Vestbredden Vel Vel og Kulturhuset Hausmania . I tillegg er det to byggetomter og en bygård som står som et gjenmurt monument over mislykket byutvikling og boligpolitikk.   Bo og arbeidskollektivet startet som en boligokkupasjon i 1999 for å sette fokus på boligmangelen i Oslo. De har siden den gang gitt mange et hjem. I tillegg har flere hundre

Laget: 2016-01-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 854 814
2016 851 811

Nabolagsinitiativ mot felling av skog vest for Ekebergsletta!

Dette er en tydelig felles stemme som går i mot den planlagte fellingen av det grønne skogsbeltet/ randsonen som per nå skiller det initierte KFUM Arena- konseptet og boligområdet.Vi anerkjenner ikke at det forestående KFUM-Arena konseptet er den beste løsningen for å videreutvikle breddeidrett på Ekeberg og vurderer konseptets plassering som en grov inngripen på en grønn Ekebergslette. Norges Fotballforbund har gått bort i fra planer om et Campus Norway på Ekeberg, og KFUM Arena vurderes som e

Laget: 2016-09-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 823 807
2016 819 803

Behold bussnummer 151!

  Ruter har planlagt å endre Rykkinn sitt bussnummer fra 151 til 160. Dette er noe vi ikke kan la skje! Som et sammensveiset og stolt lokalsamfunn er det tradisjonsfylte bussnummeret "151" kanskje det aller sterkeste symbolet vi har på vårt hjemsted. Det er mer enn bare et bussnummer, det er tall som representerer tilhørigheten og kjærligheten vi har til Rykkinn. De utallige kulturelle bidragene som har kommet ut av denne enestående drabantbyen i vestre Bærum har alle en ting til felles, og det

Laget: 2016-12-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 839 809
2016 815 786

La barna få leirskole Sandnes Kommune

Sandnes kommune har vedtatt at ingen skoler skal få reise på leirskole de neste årene. Det er både trist og skremmende å se hvordan Sandnes kommune har skåret skolesektoren ned til beinet og inn i margen. Det er noe veldig galt når skolene må si opp lærere, skolene slår sammen klasser (blir veldig store klasser på enkelte skoler), de har ikke råd til vikarer (ergo enda større klasser ved sykefravær på lærere), rektor og inspektører må inn å undervise (noe som går ut over andre oppgaver), skolefr

Laget: 2016-09-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 802 789
2016 802 789

Faglig opprop om EØS: For faste ansettelser og rettigheter

Norge har i tjue år vært underlagt EUs indre marked med EUs fire markedsfriheter via EØS-avtalen. EU direktiver blir innført med lite debatt i folkevalgte organer. EU-domstolen griper inn i avtaler mellom partene i norsk arbeidsliv. Slik innsnevres demokratiet. Dette skjer til tross for at Norge i 1992 forutsatte at EØS-avtalen ikke skulle kunne påvirke arbeidslivets regler. I 2013 vedtok LO-kongressen enstemmig at ILO-bestemmelser, norske arbeidslivslover og tariffavtaler skal være overordnet

Laget: 2015-05-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1422 1415
2016 749 744

Støtt Bushro Jama

Vi elevene ved hadsel vgs ønsker å hjelpe Bushro Jama, som kommer til å bli sendt til sitt hjemmland, Somalia, med en dødstraff over seg. Vi håper så mange som mulig kan hjelpe!  For mer informasjon om saken les linkene under:  http://www.vol.no/nyheter/hadsel/2016/10/31/Skoleeksempel-p%C3%A5-god-integrering-13720708.ece http://www.blv.no/hadsel/flyktninger-og-samfunn/nyheter/utvises-etter-fb-kommentarer/s/5-9-161208 http://www.blv.no/hadsel/flyktninger-og-samfunn/nyheter/udi-driver-heksejakt/s/

Laget: 2016-11-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 740 726
2016 739 725

Samiske barnehageplasser

Våre barn er det kjæreste vi har og vi trenger din underskrift NÅ. Manglende samiske barnehageplasser i Alta kommune rammer barnas mulighet til utvikle og bruke samisk, dette vil igjen svekke identitet og vil forfølge barnet livet ut. Vi ønsker å gi barna våre en trygg inngang i livet. Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte fredag 12.02.16. Da er saken til orientering, nå er det opp til DEG å vise støtte slik at saken også blir tatt opp til diskusjon i kommunen. Vårt ønske med unders

Laget: 2016-02-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 740 730
2016 737 727

Ja til folkeavstemning om fylkessammenslåing på Vestlandet

Akkurat nå utarbeider fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane en plan om å slå sammen de tre fylkene til et nytt fylke med navnet "Vestlandsregionen". Dette vil medføre betydelige endringer som vil påvirke folks hverdag direkte. I spørsmålet om diverse kommunesammenslåinger har det ved de fleste anledninger blitt avholdt en rådgivende folkeavstemning i de gjeldende kommunene, og vi mener at intet mindre kan kreves i spørsmålet om fylkessammenslåing. De konkrete utfallene av fylkessammens

Laget: 2016-09-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 718 715
2016 718 715

Stopp utvidelse av Moss Havn

Moss Havn kan bli utvidet fra Moss sentrum, langs strandsonene og helt ned til kommunegrensen mellom Moss og Rygge. Gjennom "Høringsforslaget - planprogram for Moss Havn" av 28.02.2014 er vi gjort kjent med planene om videre utvidelse av Moss Havn sørover langs Kleberget, helt ned til kommunegrensen mellom Moss og Rygge. Dette innebærer en betydelig utvidelse av planområdet sørover i forhold til eksisterende reguleringsplan. En slik utvidelse vil skape stor miljømessige utfordringer og ikke mins

Laget: 2014-06-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1295 1274
2016 676 665Facebook