Nei til sammenslåing av instituttene våre

Torsdag 21. april kl. 14.00-16.00 er det høringsmøte om instituttstruktur for Geografisk institutt, Institutt for sosiologi og statsvitenskap og Sosialantropologisk institutt

ProtestPub og stipendiatene i sosiologi og geografi mobiliserer MOT sammenslåing - og oppfordrer alle til å signere dette oppropet!

Signér gjerne med institusjonsnavn som stedsangivelse.

 

Punktvis kan vi liste opp følgende argumentasjon MOT sammenslåing:


-       sammenslåing er ikke faglig begrunnet

-       sammenslåing har heller ingen begrunnelse i fusjonsplattformen

-       sammenslåing er kun initiert ovenfra, uten medvirkning og demokrati

-       sammenslåing vil kunne skape større avstand mellom studenter og fagmiljø

-       sammenslåing signaliserer svekkelse av de samfunnsvitenskapelige disiplinene

-       sammenslåing forstyrrer driften av dagens effektive instituttadministrasjoner

-       sammenslåing skaper større avstand mellom administrasjon og kjerneaktiviteter

-       sammenslåing skaper større usikkerhet for fag i generasjonsskifte (eks: sosiologi)

-       sammenslåing vil kreve et ekstra administrativt nivå og dermed større adm-kostnader