Krigsfareopprop

Stans ferden mot krig i Europa.

Vi er bekymret over at Norge er med på å øke faren for storkrig i Europa, utløst av konflikten rundt Ukraina.

Russlands og USAs innblanding, både i maktskiftet i Kiev sist vinter og den påfølgende borgerkrigen, har gjenskapt kald krigs-scenarioet. Norge har dessverre også bidratt til dette.

Russland, har siden sammenbruddet av Sovjetunionen sett at Vesten stadig har rykket lengre mot øst, og ser nå NATO stå på deres egen dørterskel. Det kan ikke forsvare deres brudd på folkeretten ved innlemmelsen av Krim og innblandingen i Øst Ukraina. Men Vestens svar med sjøl å forsterke sin militære aktivitet i Russlands nærområder gjør situasjonen bare verre og farligere.

Vi er bekymret over at Norge fra første stund av har deltatt både med soldater, fly og marinefartøyer i øvelsene opp mot Russland, og i utplasseringen av permanente styrker der. Som naboland til Russland har vi all interesse av å redusere spenningen.

Vi oppfordrer sterkt til at Norge i stedet vektlegger arbeidet med å få til en politisk løsning og tiltak som kan dempe konfliktnivået. Det innebærer å holde kanalene åpne og opprettholde normale forbindelser med Russland. Det krever at vi stanser kald krigs-retorikken, hvor norske regjeringsmedlemmer er med på å demonisere Russland, som i forsøket på å isolere landet i forbindelse med minnemarkeringer for seieren over Hitler-Tyskland og fascismen i den 2.verdenskrigen.

Norge må vise mot og ta skarp avstand fra alt som kan øke faren for krig.

 

På Facebook: Krigsfareoppropet

 

Oppropets initiativtakere: Roy Pedersen, leder LO Oslo, Jon Peder Denstad, leder LO Trondheim, Rolf Bersås, leder LO Stavanger, Jan Olav Andersen, leder i EL & IT-forbundet, Rolf Jørgensen, leder i Lokomotivmannsforbundet, Stein Gulbrandsen, Arbeidsutvalget i Fagforbundet, Nils Bull, nestleder Statsbanenes Verkstedsarbeiderforening Oslo, Erling Borgen, filmskaper og forfatter, Fredrik Heffermehl, jurist og forfatter, Fredrik Heldal, leder Norges Fredslag, Trine Eklund, Bestemødre for Fred, Margrethe Tingstad, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, Trond Rasmussen, Fred og forsoning (IFOR) Norge, Mons Lie, tidligere leder Leger mot Atomvåpen, Torill Nustad, Kvinnefronten i Norge, Vigdis Hjorth, forfatter, Thorvald Steen, forfatter, Gert Nygårdshaug, forfatter, Mai-Bente Bonnevie, billedkunstner, Aslak Syse, professor Universitetet i Oslo, Gunnar Nerdrum, høyesterettsadvokat, Birgit Brock-Utne, professor Universitetet i Oslo, Heming Olaussen, Marielle Leraand, Stein Ørnhøi, Arnljot Ask, Ingrid Fiskaa.