Krigsfareopprop

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Krigsfareopprop-oppropet.


Gjest

#1


Viktig at folk i Norge vet hva som skjer i Europa. Nei til krigsmaskineriet, ja til mennesker og fred på jorden

Gjest

#2


Når 'kriser bare skyldes ' de andre' er det et signal til å stoppe opp og reflektere hva 'vi' bidrar med i prosessen.

Gjest

#3


Fordi IKFF har tenkt det lenge, at vi må bygge videre på vårt i utgangspunkt gode naboforhold til Russland - og vi var med på å opfordre Kongen til å dra til Moskva for å delta i russernes 70års-markering av slutten på 2. verdenskrig. Takk til dere som satt igang dette oppropet!
Susanne Urban

Gjest

#4


Fordi jeg i lang tid har sett akkurat det samme, og har også kommentert dette skriftlig.

Gjest

#5


Jeg er pensjonist og aktiv i WILPF-Norway (IKFF).
Vi må snart erkjenne at opprustnng og krig ikke er noen
løsning på de problemene menneskeheten og naturgrunnlaget
står overfor..Kriger utløses fordi mektige økonomiske interesser
ønsker kontroll over menneskesamfunn og na|turressurser med
militære midler. Da er det opportunt å spille på religiøse og etniske forskjeller, splitt og hersk er mantraet.

Gjest

#6


Fordi det er svært viktig at vi engasjerer oss for å bidra til å beholde fred i Europa.

Gjest

#7


Denne saken er viktig for meg.

Gjest

#8


Fordi Norge som nabo til Russland burde ha en dialog med naboen istedenfor at vi følger USAs aggressive holdning, som rett og slett er farlig krigersk
gjest

#9 Oppslag i Dagbladet om Ukraina


Dagens opplag i Dagbladet om Ukraina viser (til tross for tittelen) at situasjonen i Ukraina ikke er svart/hvitt.
Det foregår kamphandlinger mellom Høyre Sektor og myndighetene i Kiev 

 

 

 

  

 


Gjest

#10


Støtter dette oppropet 200% var godt å finne det,det gir litt håp.
Det har vært intens krigs hissing,og spekulativ propaganda fra både norsk og egentlig hele vestens side lenge nok!
Vi må være litt gravende journalister selv i vår tid,for mediene er ikke lenger gravende og kritiske nok.

Hvem har i virkeligheten vært ansvarlig for flest kriger i det siste århundre,og har mest verdens makt ? det er det for få som tar på alvor.


Gjest

#11


Fordi Norge burde ha en dialog med naboen istedenfor at vi følger USAs aggressive holdning.

Gjest

#12


Det kan virkelig diskuteres hvem som er den aggressive part i denne svært alvorlige konflikt som nå har oppstått mellom Vesten og Russland.
På sikt vil en ”vær varsom” tilnærming til disse spørsmål hvor det tas hensyn til alle parter skape positive synergier.
Denne alvorlige konflikten må løses med fredelige midler og vi er nå på overtid for briljant diplomatisk handarbeide!

Gjest

#13


USA og det vestlige hegemoniet står for fall. Det eneste som står igjen er militær overlegenhet, og vesten, med USA og Nato i førersetet, ruster opp som aldri før. Og trapper opp fiendebilder for å legitimere opprustningen. Dette er farlig.


Gjest

#14


Jeg signerer fordi jeg i lengre tid har bekymret meg over det fiendebildet som males av Russland, vårt naboland i øst. Russland har e n gang vært r i Norge, og det var da de kastet tyskerne ut av Finnmark. At Erna Solberg ikke møtte til markeringen av syttiårsjubileet i Moskva for slutten på andre verdenskrig, var en fornærmelse mot Russland. Landet ble heller ikke invitert til markeringen av frigjøringen av Auswitch - selv om det var sovjetiske soldater som sto for frigjøringen.

Gjest

#15


Jeg signerte dette oppropet fordi jeg er bekymret over den økende spenningen mellom NATO og Russland. Før eller senere vil denne spenningen medføre at det bryter ut en verdenskrig, og den krigen vil ikke ha noen vinnere . Om Hillary Clinton blir USA's neste president, er nok alt håp ute. Den dama er livsfarlig og vil ingenting mer enn å starte en krig mot Russland. Da må vi som NATO - medlem støtte USA. Putin, er også ganske skummel . Han har mye å tape ,ikke minst sin formue på over 400 milliarder kroner . Norge bør ikke bidra til at Putin blir presset inn i et hjørne der han ikke ser noen annen utvei enn invadere Norge fra nord . Vi lever i en uhyre farlig tid . Minst hundre ganger farligere enn under den såkalte "kalde krigen".

Gjest

#16


Det er på høy tid at forholdet normaliseres

Gjest

#17


NAZI-alliansen (NATO-Zionistene) truer Europa med en ny storkrig for de jødiske oligarkenes agenda om totlt verdensherredømme. Det er jeg imot.

Gjest

#18


Nå tar endelig noen et initiativ for fred


Gjest

#19


Fordi Putin og Russland er en forsvarer av den kristne sivilisasjon.

Gjest

#20


Dessverre men i det siste 5 år har ikke lest et godt ord om Russland( i norske avisene. Pga dette mange av leserne spiser bare det som serveres. Men heldigvis finnes mange som bruker internett for å finne sannhet

Gjest

#21


Nei til krig!
Arkona

#22


Jeg signerte oppropet fordi jeg i vantro og harme har måttet kamme meg over Norsk media og over NRKs utsendte medarbeidere i Russland. Vi gjør oss, for å tekkes USA, til fiende med vår nærmeste nabo, et land vi ila. 1000 års felles historie aldri har vært i krig med. Kritikken ang. Krim fremstår som et puslete fikenblad sammenholdt med det blodsporet USA har etterlatt, og fortsatt etterlater. Personlig liker jeg også verdiene Russland står for, og jeg holder Russeres syn på tradisjonell familie koblet med ortodoksi for mer bærekraftig enn den kursen det sekulære Vesten styrer etter. Og--, jeg skammer meg over å bo i et land, som har levert dagens Natosekretær ( utelot "general" bevisst). 


Gjest

#23


-fordi liv er hellig. . fordi krig og vold er kontraproduktiv..fordi Norge kan bli et land som er et virkelig eksemple for den forandring som trengs. Overtalelser, ikke konfrontasjon.

Gjest

#24


Har lenge irritert meg over hvordan Russland og Putin har blitt behandlet av EU..slik de også behandler grekerne..
Dag Øistein Endsjø

#25


Dette er noe av det mest historieløse jeg har sett på lenge. Initiativtakerne til denne aksjonen sluker både Russlands anti-Ukraina-propaganda helt uten motforestillinger - se http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Logn_-logn-og-atter-logn-7918148.html - og deres videreføring av Sovjets løgner om seg selv i annen verdenskrig. http://www.dagbladet.no/2015/05/12/kultur/meninger/krigen/debatt/sovjet/39144030/