Opprop mot leieavtale om basseng i Brumunddal.

Det vil renne millioner fra kommunekassa og ned i Buchardts lommer!
Ringsakers ordfører og rådmann vil sponse Buchardt med basseng!
Dette er en meget alvorlig sak for kommunens omdømme, og for kommunens økonomi. Innbyggerne vil kunne merke nedprioritering på andre områder i kanskje 60 år.

Formannskapet, med Anita Ihle Steen og Geir Roger Borgedal i spissen, ønsker sammen med rådmannen å inngå en 30 års leieavtale som er særdeles lukrativ for AB Invest, og tilsvarende ulønnsom for Ringsaker kommune. Ved leieavtalens slutt vil AB Invest utrolig nok eie et nedbetalt og nyrenovert badeanlegg som aldri har kostet dem ei krone. Det er kommet på bordet opplysninger som viser at kommunen vil betale bort i mot fire og en halv million kroner for en liten bit av den tomta de solgte til Buchardt for fem millioner. Da har Ringsaker kommune gitt Buchardt ei unik strandtomt med plass for hotell, næringslokaler og 60-70 leiligheter for |bittelitt mer enn vanlige folk må betale for kommunal tomt hvis de skal bygge eget hus!

Buchardt håver inn igjen 90 % av sin tomtekostnad i forslaget. Dette ønsker både ordfører og rådmann å presse igjennom i kommunestyret 21. desember, da vi egentlig trenger all tid til å oppfylle lovens siste frist for ferdigbehandling av kommunebudsjettet for 2017.

Kommunens egne tall viser at de selv kunne bygge slik svømmeanlegg for 186 millioner kroner, mens leieavtalen verdsetter Buchardts anlegg til 195,6 millioner kroner. Det er mer enn 5 % prisforskjell, nesten 10 millioner netto gevinst, som rådmann og ordfører synes det er greit å gi til AB Invest.
Leieprisen som inkluderer vedlikehold og fullstendig nedbetaling av Buchards byggekostnader er 16,7 millioner kroner i året. Saksunderlaget sier klart at kommunen med eget basseng og tilsvarende vedlikehold vil spare hele 2,5 millioner i året. Totalt 75 millioner som kunne gått til skoler, pleie og omsorg.
I leieprisen ligger inne et vedlikehold som skal holde bygget i tilstandsgrad som nytt i hele perioden. Tekniske installasjoner utskiftes hvert 15. år, og innvendige flater skal totalrenoveres etter 30 år. Da betaler kommunen til sammen 52,5 millioner for teknisk vedlikehold, og videre 63 millioner for bygningsmessig vedlikehold.
Utleier vil da eie et plettfritt svømmeanlegg verdt minst 150 millioner, kanskje 200, som han aldri har betalt ei krone på
Kommunen vil på sin side vil sitte igjen med en utgått leiekontrakt og uten basseng. Da sitter utleier med alle gode kort på hånda, og jeg tror ikke på julenissen. Det blir garantert ikke noe billigere å fornye kontrakten.
Som selvbygger kunne vi da eid vårt eget svømmeanlegg verdt minst 150 millioner, og i tillegg spart 2,5 millioner i årlige kostnader. Til sammen er dette minst 225 millioner tapte kroner, som kommuneledelsen ønsker å putte i Buchards lommer.
Rådmannen begrunner delvis sin innstilling med at kommunen historisk sett har vært dårlige på bygningsvedlikehold, og at det ikke finnes tomter med plass til basseng i Brumunddal.
Rådmannen anser altså ikke at påtroppende bygg og eiendomssjef med sin stab vil kunne tilegne seg eller leie inn nødvendig vedlikeholdskompetanse, og organisere dette innenfor like kostnadsrammer. Det er mangel på tillit og ambisjoner stikk i strid med det rådmannen presenterte svart på hvitt i tertialrapporten nylig. Der sies det at Ringsaker kommune, med utgangspunkt i kommunens visjon, har som hovedmål å være best på kommunal eiendom. Vedlikeholdsetterslepet skal elimineres, trender skal snus, bygninger skal driftes rasjonelt og det skal gjøres mer i egen regi. Nå virker det ikke som rådmannen anser seg forpliktet av eget utsagn, eller tar dette på alvor.
Tomter finnes også. Det kan bygges på utsiden av bassenget på Brumunddal ungdomsskole, hvor det gamle bassengarealet kan brukes til garderober og dusjanlegg. Vi har også et kanskje bedre ledig tomteareal på ungdomsskolen opp mot Skolevegen 20 og 22. Kommunen sitter på kjøpsrett til disse eiendommene, det er avtalt pris og huseierne er villig til flytting så snart kommunen kan tilvise ny bolig. Videre langs Skolevegen har vi så den nedlagte tannklinikken som kommunen allerede eier. Det finnes holdeplass for flere busser, og det er masse parkeringsplasser utenom skoletid. Flere tomter finnes sikkert.
Nå må flest mulig av Ringsakers innbyggere gi ordfører og rådmann beskjed om at det ikke er akseptabelt å gi over 200 millioner av folks skattepenger i lomma på AB Invest! Ordfører Anita Ihle Steen er i utakt med flertallet blant velgere og innbyggere i denne saken, og det er en tragedie om avtalen blir vedtatt 21.desember! Vi vil eie, ikke leie! Protester nå, før det er for sent!

Helge Vestheim
Ringsaklista

Signer dette oppropet


ELLER

Din e-postadresse vil ikke bli publisert på vår side. Uansett, så vil forfatteren av underskriftskampanjen se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.
Facebook