Bedre trafikksikkerhet i Basterudvegen!

Langs Basterudvegen i Ottestad har det de siste årene dukket opp stadig nye boliger. Et boligområde med 58 leiligheter stod ferdig i 2015, og flere eneboliger er bygget og er under bygging i området. I tillegg går den populære Ottestadstien gjennom dette området, og mange ferdes derfor til fots og på sykkel langs denne fylkesveien.Det går ikke regelmessig rutebuss langs denne vegen, så man må gå langs Basterudvegen for å komme seg til nærmeste bussholdeplass eller til butikken. Og i tillegg kommer altså alle turgåerne som også benytter samme vei.

Disse må dele veien med en stadig økende mengde biler, busser og lastebiler som både skal til eiendommene og som bruker Basterudvegen som gjennomfartsåre. Tidvis er farten høy, og vegen er smal og uoversiktlig flere steder. Det finnes ikke gatelys eller gang- og sykkelvei langs denne veien, og det er stadig nestenulykker langs vegen. Vi som bor i Basterudvegen har prøvd i mange år å få gjort noe med trafikksikkerheten langs Basterudvegen, både for vår egen sikkerhet, og for alle andre som ferdes langs vegen. 

Vi ønsker oss gang- og sykkelvei, eller i det minste gatelys, slik at det blir tryggere for myke trafikanter å ferdes langs vegen. Det ble nylig montert autovern på de mest uoversiktlige plassene, slik at man har ikke lenger mulighet til å hoppe ut i grøfta for å unngå å bli påkjørt, så det er bare snakk om tid før en alvorlig ulykke finner sted. Senest forrige uke (slutten av oktober 2016) kjørte to biler i hverandre da de såvidt unngikk en fotgjenger.

Vi vil ikke vente på at noen mister livet før det gjøres tiltak. Vi forlanger tiltak for å bedre trafikksikkerheten i Basterudvegen NÅ!