Ja til etablering av oppdrettsanlegg ved Gøukværøy i Bø

Førr d at vi vil ha tak over haue, mat på bordet og strøm i veggen. 

Førr d  at butikkan ska kuinn vær åpen, og bakern ska kuinn få bak. 

Førr d d ska vær onga i barnehagan og nån t å plei di som træng d aller mæst. 

Førr d at mainn sku ha et barndoms paradis å kom heim tell. 

Førr d at laksn e vikti førr alle dæm som klora sæ fast i fjærsteinan, 

som leve, puste og bor. 

 

Førr oss som ser verdien i å ha en stødi bedrift i ryggen,

og veit at live e meir einn måsa og midnattssol.